Фінансування журналу

Видавець

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniahovskyi

Джерела підтримки

За рахунок коштів авторів.