DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-2-57/55-60

Оцінка економічної та функціональної ефективності застосування інформаційних технологій

А. А. Рибидайло, М. І. Шпура, С. В. Полішко, Н. М. Андріянова, І. Г. Зотова

Анотація


Проведено аналіз підходів та запропоновано моделі оцінки економічної та функціональної ефективності впровадження інформаційних технологій у воєнному відомстві, зокрема,  автоматизованої системи управління адміністративно-господарчими процесами (АСУ АГП) ЗС України для обгрунтування рентабельності інвестицій.


Ключові слова


Інформаційна технологія (ІТ); економічна та функціональна ефективність; пряма і непряма ефективність; ефективність процесу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Автоматизированные информационные технологии в эконо¬мике: учебник / Под ред. проф. Г. А. Титоренко. М.: ЮНИТИ, 2005.

Аглицкий Д. С, Аглицкий И. С. Рынок информационных тех¬нологий: проблемы и решения. М.: Ладомир, 2000.

Дэниел О'лири ERP-системы: выбор, внедрение, эксплуатация. Современное управление ресурсами предприятия / Дэниел О'лири - М.: Вершина, 2008.

Проектирование автоматизированных информационных сис¬тем (современные методы и технологии) / Н. М. Абдикеев, Н. 3. Емельянова, Т. Л. Партыка, В. П. Романов. М.: КОС ИНФ, Рос. экон. акад., 2004.

Проектирование экономических информационных систем: учебник / Г. Н. Смирнова, А. А. Сорокин, Ю. Ф. Тельнов; Под ред. Ю. Ф. Тельнова. М.: Финансы и статистика, 2003.