DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-1-56/126-129

Система ключових показників ефективності фінансового забезпечення Збройних Сил України

І. В. Ващенко, М. В. Ткаченко, Р. М. Федоренко, Ф. П. Педан, Г. В. Руденська

Анотація


На підставі проаналізованих завдань і цілей розпорядників коштів на кожному рівні управління фінансовими потоками визначено перелік показників ефективності управління фінансовими ресурсами та запропоновано систему ключових показників ефективності фінансового забезпечення Збройних Сил України.

Ключові слова


Розпорядник коштів; фінансові ресурси; економічна інформація; ключові показники ефективності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Универсальная система показателей деятельности: Как достигать результатов, сохраняя целостность / Хьюберт К. Рамперсад., пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 352 с.

Браун М. Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения / Марк Грэм Браун; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 226 с.

Внедрение сбалансированной системы показателей / Horvath & Partners; пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 478 с.

Олве Н-Г., Петри К-Й., Рой Ж., Рой С. Баланс между стратегией и контролем. Заставьте работать карту показателей BSC / Нильс-Горан Олве, Карл-Йохан Петри, Жан Рой, Софии Рой; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.

Фридаг Х. Р. Сбалансированная система показателей. Руководство по внедрению / Хервиг Р. Фридаг, Вальтер Шмидт; пер. с нем. – М.: “Омега-Л”, 2006. – 144 с.

Рамперсад Хьюберт. Универсальная система показателей деятельности. Как достигать результатов, сохраняя целостность. – М.: “Альпина Паблишер”, 2006. – 354 с.

Нивен Пол Р. Збалансована система показників для державних і неприбуткових організацій / Нивен Пол Р., пер. с англ. Під ред. О.Б. Максимовой. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2005. – 336 с.