Інформація про автора

Турейчук, А. М., Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

 • №3(61) 2017 - ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
  Формування дієвого резерву кандидатів для просування по службі та його використання під час підготовки і прийняття кадрових рішень
  Анотація  PDF
 • №3(61) 2017 - ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
  Варіант побудови рейтингу військовослужбовців на основі таксономічного аналізу
  Анотація  PDF
 • №2(60) 2017 - ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
  Особливості розроблення технічного регламенту щодо управління життєвим циклом інформаційних систем у воєнному відомстві
  Анотація  PDF
 • №2(60) 2017 - ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
  Аналіз досвіду провідних країн світу щодо формування та використання кадрового резерву у збройних силах
  Анотація  PDF
 • №1(59) 2017 - ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
  Порядок оцінювання службової діяльності військовослужбовців в особливий період
  Анотація  PDF
 • №3(58) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  Обґрунтування підходу щодо створення алгоритму роботи кадрових органів для оцінювання службової діяльності військовослужбовців у бойових умовах
  Анотація  PDF
 • №2(57) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  Моделювання імовірних критичних ситуацій для оцінки службової діяльності військовослужбовців (військових підрозділів) в особливих умовах
  Анотація  PDF
 • №1(56) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  Напрями удосконалення автоматизованих систем управління персоналом Збройних Сил України
  Анотація  PDF
 • №2(63) 2018 - ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
  Ключові показники ефективності управління організаційною структурою збройних сил
  Анотація  PDF