Інформація про автора

Кірпічніков, Ю. А., Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

 • №3(61) 2017 - ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
  Шляхи інтеграції даних інформаційних систем управління оборонними ресурсами
  Анотація  PDF
 • №3(61) 2017 - ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
  Шляхи підвищення оперативності електронного документообігу на основі стандартів організації обміну інформацією між штабами НАТО
  Анотація  PDF
 • №2(60) 2017 - ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
  Аналіз поняття інтеграційної платформи та методів інтеграції даних інформаційних систем управління оборонними ресурсами
  Анотація  PDF
 • №1(59) 2017 - ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
  Аналіз рамкових архітектур побудови інформаційних систем НАТО та визначення особливостей архітектури С4ISR
  Анотація  PDF
 • №3(58) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  Аналіз світового досвіду застосування інтеграційних технологій в автоматизованих системах управління
  Анотація  PDF
 • №3(58) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  Теоретичні підходи щодо визначення місця інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України у розумінні рамкових архітектурних методологій
  Анотація  PDF
 • №2(57) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  Оцінка технологічних рішень щодо створення програмно-апаратної платформи інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України
  Анотація  PDF
 • №1(56) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  Особливості впливу кваліфікації програмістів на якість програмного забезпечення єдиного інформаційного середовища
  Анотація  PDF
 • №1(62) 2018 - ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
  Теоретичні підходи до побудови архітектури інформаційної системи управління оборонними ресурсами на основі сервісно-орієнтованої моделі
  Анотація  PDF
 • №1(62) 2018 - ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
  Питання забезпечення сумісної обробки інформації від різнорідних засобів спостереження та розвідки в АСУ військового призначення
  Анотація  PDF
 • №1(65) 2019 - ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
  Визначення технологічних рішень щодо створення Єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами
  Анотація  PDF