Про журнал

Галузь та проблематика

Місія: інформування науково-дослідних організацій Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств, потенційних замовників науково-технічної продукції центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України та публікація результатів здобувачів вченого ступеня і вченого звання.

Назви рубрик:

- воєнна стратегія;

- воєнна та інформаційна безпека;

- міжнародне співробітництво у воєнній сфері;

- оборонне планування;

- будівництво та економічне обґрунтування розвитку збройних сил;

- керівництво військами (силами) оборони;

- інформатизація збройних сил;

- забезпечення діяльності збройних сил.

Процес рецензування

Редакційна колегія Збірника наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України  здійснює внутрішнє рецензування статей, що готуються до опублікування, та організацію проведення зовнішнього рецензування.

1. Наукові статті, що поступили в редакцію, відповідають тематиці журналу, оформлені відповідно до Вимог, підлягають обов'язковому рецензуванню з метою їх експертної оцінки.

2. Розглядаються тільки раніше не опубліковані рукописи.

3. Зовнішня рецензія представляється авторами при поданні статті, що не виключає звичайний порядок внутрішнього рецензування.

4. Заступник головного редактора визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляють її на рецензування фахівцеві, докторові або кандидатові наук, який є визнаним фахівцем з тематики матеріалу, що рецензується.

5. Рецензенти повідомляються про те, що прислані їм рукописи є власністю авторів і містять відомості, що не підлягають розголошуванню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей. Рецензування проводиться конфіденційно. Порушення конфіденційності можливе тільки у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, в усіх інших випадках її збереження обов'язкове.

6. Рукопис передається рецензентові без вказівки яких-небудь відомостей про авторів.

7. У рецензії вказується:

а) відповідність змісту статті її назві;

б) оцінка актуальності змісту рукопису;

в) оцінка форми подання матеріалу;

г) доцільність публікації статті;

д) опис достоїнств і недоліків статті.

У завершальній частині рецензії на рукопис на основі її аналізу мають бути дані чіткі висновки рецензента або про її видання в представленому виді, або про необхідність її доопрацювання або переробки (з конструктивними зауваженнями).

8. У разі, коли рецензент не порекомендував статтю до публікації, редколегія може направити статтю на переробку з урахуванням зроблених зауважень, а також направити її іншому рецензентові. Текст негативної рецензії спрямовується авторові.

9. Остаточне рішення про публікацію статті приймається Головним редактором разом з науковим редактором.

10. Оригінали рецензій зберігаються в редколегії впродовж трьох років.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Учасник

За рахунок коштів авторів.

Історія журналу

Видання засноване в 1997 році Науково-дослідним центром Генерального Штабу Збройних Сил України. Початкова назва – “Науково-технічний збірник Науково-дослідного центру Генерального штабу Збройних Сил України”. В 2001 році в зв’язку з перейменуванням Науково-дослідного центру Генерального штабу Збройних Сил України в Національний науково-дослідний центр оборонних технології і воєнної безпеки України було змінено назву на “Збірник наукових праць Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України”. В 2010 році в зв’язку з трансформацією Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України в Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України було змінено назву на “Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України”.

На сьогодні видавець збірника – Національний університет оборони України.