DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-2-57/74-79

Політика стандартизації Північноатлантичного Альянсу

С. М. Возняк, А. М. Іващенко, В. І. Пеньковський

Анотація


Розглядаються питання формування та імплементації Північноатлантичним альянсом політики у сфері стандартизації, базові принципи процесу стандартизації, класифікація документів НАТО з питань стандартизації, менеджмент процесу стандартизації.

Ключові слова


Північноатлантичний альянс; стандарти; угоди із стандартизації (STANAG’s); публікації альянсу (AP’s); менеджмент у галузі стандартизації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation. Adopted by Heads of State and Government in Lisbon. Active Engagement, Modern Defence. http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf .

Allied publication (NATO) AAP-42, entitled "NATO Glossary of standardization terms and definitions”.

NATO document C-M(2010)0063 of the 22nd June 2010, entitled “NATO Standardization Policy”.

Хартія про особливе партнерство між Україною та організацією Північно-Атлантичного договору, підписана в Мадриді 9 липня 1997 р.

Allied publication(NATO) AAP-4 (2003-02-01), entitled “NATO Standartization Agreements and Allied Publications”. 265 p.

Allied publication (NATO) document C-M(2010)0086, noting allied publication AAP-03(J) entitled "Directive for the production maintenance and management of NATO standardization documents".

Allied publication (NATO) AAP-52, entitled "Guidance on Top-Down Standardization".

Aksit C. Smart standardization: a historical and contemporary success at NATO. http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2014_05/20140528_140528-smart-standardizatio on.pdf

Aksit C. The Importance of NATO Standardisation. Defence Procurement International - Summer 2012, pp/ 1-3

Aksit C. NATO Standardization – 60 Years of Normative Success. NATO Standardization Agency Brussels, 2011.OCLC 832134355.

Aksit C. The NATO Standardization Agency -A Continuing Success Story. Defense Standardization Program Journal. October-December 2011, pp. 3-8.

Мукосий C. О внедрении стандартов НАТО в Министерстве обороні Украині. Вызовы и риски. Бюллетень Центра исследований армии, конверсии и разоружения. http://cacds.org.ua/ru/bulletin/645.

Імплементація стандартів НАТО в Україні: здобутки та перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 23 вересня 2015 року. / Упор. М.З. Мальський, О.С. Кучик. – Львів, факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 52 с.

List of Current NATO Standards. http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html.

IEEE Engineering360 Global Spec Platform http://www.globalspec.com.