DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-2-57/80-86

Моделювання імовірних критичних ситуацій для оцінки службової діяльності військовослужбовців (військових підрозділів) в особливих умовах

О. С. Левшенко, О. С. Прокопенко, А. А. Рибидайло, А. М. Турейчук

Анотація


Наведена загальна класифікація та систематизація небезпек. Запропоновано підхід щодо побудови  моделі імовірних критичних ситуацій для обгрунтування рішень командирів (начальників) і відповідних кадрових структур стосовно особового складу, що діє в екстремальних умовах.


Ключові слова


Модель критичних ситуацій; модель функціонального стану військовослужбовців; види небезпек; типи критичних ситуацій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбулин В.“Гибридная война” как ключевой инструмент российской геостратегии реванша. Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/authors/vladimir-gorbulin.

Радковець Ю.“Гібридна політика” сучасної Росії як стратегія реалізації її національної геополітики. Режим доступу: http://bintel.com.ua/uk/article/gibrid-politics/.

Албегова И.А. Техники адаптации к критическим ситуациям / И. Албегова // Психотехнологии в социальной работе / [Под ред. В. В. Козлова]. – Ярославль : МАПН, 1998. – С. 18-24.

Сафонова Л. В. Содержание и методика психосоциальной работы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. В. Сафонова. – М. : Изд. центр «Академия», 2006. – 224 с.

Сутність та класифікація ситуацій у соціально - економічному розвитку Режим доступу: http://pidruchniki.com/15941024/menedzhment/sutnist_klasifikatsiya_situatsiy_sotsialno _ekonomichnomu_rozvitku

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Режим доступу: http://stud.com.ua/28396/ bzhd/bezpeka_nadzvichaynih_situatsiyah

Миколюк О.М. Донбас стає непридатним для життя “Природа і суспільство” Режим доступу: http://www.ekoinform.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 40% 3A2015-02-09-10-27-36&catid=7%3A2009-07-06-09-51-16&Itemid=41〈=ru