DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-2-57/121-126

Актуальність мобілізаційної стратегії розвитку економіки держави в аспекті забезпечення обороноздатності

В. О. Колесніков, П. О. Жупінський, Р. Р. Тимошенко

Анотація


У статті розглядаються виокремлено особливості мобілізаційної стратегії розвитку економіки держави щодо забезпечення обороноздатності в сучасних умовах. Висвітлено ключові принципи зазначеної стратегії.


Ключові слова


Мобілізаційна стратегія; економіка держави; обороноздатність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ведута Е. Н. Статегия и экономическая политика государства / Е. Н. Ведута. – М. : 2002. – 261 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.strategplan.com/science/tractate.php

Задихайло Д. Мобілізаційна стратегія економічного розвитку в контексті правового господарського порядку: постановка питання / Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. – Х. : Право, 2007. – 1 (48). – С. 158–168.

Клиновий Д.В. Що втратила Україна?/ Д.В. Клиновий, П.Д. Рогов, В.О. Пугач, М.В. Рева // Оборонний вісник. – К. : центр воєнної політики та політики безпеки, 2016. – № 4. – С. 24–32.

Куманев Г. А. Говорят сталинские наркомы / Г. А. Куманев – Смоленск: Русич, 2005– 632 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://militera.lib.ru/h/kymanev_ga2/index.html.

Марко І. Ю. Основи фінансового забезпечення військової частини. Частина перша : [навч. посіб.] / І. Ю. Марко, Ю. Б. Медведєв, І. М. Семеніхін, В. М. Анохін; Військовий інститут Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченко – К. : ВІКНУ, 2006. – 380 с.

Серазетдинов Б. У. Мобилизационная экономика Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: историография проблемы / Б. У. Серазетдинов // Материалы II Всероссийской научной конференции [Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России ХХ века], (Челябинск, 23–24 ноября 2012 г.) / под ред. Г. А. Гончарова, С. А. Баканова / Челябинский государственный университет. – Челябинск, Энциклопедия, 2012. – С. 76–88.