DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-1-56/63-68

Аналіз шляхів поліпшення складської логістики воєнного відомства

А. А. Рибидайло, В. О. Бойко, О. С. Левшенко, І. Г. Зотова, В. В. Грицюк

Анотація


У статті розглянуто питання організації складського господарства військового відомства. Проведено аналіз шляхів поліпшення функціонування складської системи збройних сил.


Ключові слова


Військова логістика; складська логістика; приведені річні витрати; запаси матеріальних засобів; автоматизована система управління складом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Джонсон Джеймс, Дональд Ф., Вордоу Дэниел Л., Мерфи-мл. ,Поль Р. Современная логистика/ Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005 г.

Логистика. Под ред. Б.А. Аникина. - М.: "Инфра – М", 2002 г.

Савинкова Т. И. Логистика.- М.: ВШЭ, 2006 г.

Дыбская В.В. Управление складом в логистической системе. – М.: КИА центр, 2000. – 110 с.

Гаджинский А.М. Современній склад. Организация, технологи, управление и логістика: учебно-практическое пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005, 176 с.

Основы складской логистики: учебное пособие / Багинова В. В. Николашин В. М. Николаева А. И. Синицина А. С. – МИИТ, 2010. 86 с.

Горбенко О.В. Сучасні інформаційні системи управління складом / Царенок Т. Ю. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2010_7_63