Роль стратагемного та критичного мислення щодо збереження і розвитку інформаційного суверенітету держави

Автор(и)

  • П. Д. Рогов Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Б. О. Ворович Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • М. П. Бутенко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-1-56/111-118

Ключові слова:

Інформаційний суверенітет, стратагемне мислення, критичне мислення.

Анотація

У статті розглянуто роль та механізми використання стратагемного і критичного мислення щодо збереження і розвитку інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки держави.

Біографії авторів

П. Д. Рогов, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н.

Б. О. Ворович, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.військ.н., доцент

Посилання

Закон України “Про інформацію” від 13.01.2011 № 2938-VI (із змінами).

Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]: НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 154 с.

Горовий В. Інформаційний суверенітет у контексті сучасної інформатизації // Інформаційний суверенітет в умовах глобалізації. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/Siaz/Nauk_works/inform-suvernitet-global. pdf. – С. 9–10.

Надольний І. Трансформація культурного потенціалу особистості в контексті глобалізаційних парадигм / Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – С. 61.

Кравчук М. Концептуальна еволюція теорій глобалізації // Політичний менеджмент. – 2003. № 2. – С. 122.

Петраков С. І. Моделі державного регулювання інформаційної сфери: закордонний досвід // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Харк. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 1(39). – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2011–1/index. html.

А. И. Воеводин. Стратагеми стратегії війни, маніпуляції, обману. – М.: Видавництво група “Эт Сетера”, 2004.

Стратагемы оружие информационных атак. В. Боршевич, В. Тудос. [Электронный ресурс] E-mail: owl@dekart.com.

Х. фон Зенгер. Стратагеми. Про китайське мистецтво жити і виживати. – М.: Ексмо, 2004. – Т. 1-2.

Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб: Питер, 2000. – 512 с.

Алексеева И. Ю. Критическое мышление как фактор информационной безопасности / И. Ю. Алексеева. ‒ [Электронный ресурс]: http:// www.isn.ru/index09.shtml.

Крысько, В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт) [Текст] / В.Г. Крысько / Под общ. ред. А. Е. Тараса.  Минск: Харвест, 1999. – 448 с.

Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. — М. : Издательский центр “Академия”, 2007. — 368 с.

Дьюи Д. Психология и педагогика мышления [Текст] / Д. Дьюи / Перевод с англ. Н. М. Никольской. ‒ М.: Лабиринт, 1999. ‒ 189 с.

Paul R., Binker А. Critical thinking Handbook. Sonoma State Uni., 1987.

Астахова Л.В., Харлампьева Т.В. Критическое мышление как средство обеспечения информационно-психологической безопасности личности: Монография / Под научн. ред. Л. В. Астаховой. М.: РАН, 2009. – 136 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-04

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ