Аналіз умов і чинників, які впливають на ступінь відповідності побудови системи територіальної оборони визначеним завданням

Автор(и)

  • Ю. М. Миколенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • Є. Є. Панкратов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-3-64/6-10

Ключові слова:

Територіальна оборона, застосування військ територіальної оборони, завдання територіальної оборони.

Анотація

Аналіз досвіду виконання завдань частинами та підрозділами територіальної оборони (ТрО) у 2014–2015 роках дає змогу дійти висновку, що ступінь відповідності побудови системи ТрО визначеним завданням значною мірою залежить від того, наскільки повно і правильно враховано вплив зовнішніх і внутрішніх чинників, умов виконання завдань ТрО.

Ступінь впливу умов і чинників на ступінь відповідності побудови системи ТрО визначеним завданням змінюється залежно від змін воєнно-політичної обстановки, рівня розвитку економіки держав і збройних сил протиборчих сторін, стану інфраструктури, оперативного обладнання території країни тощо.

Метою статті є визначення умов і чинників, які впливають на застосування військ (сил) ТрО під час виконання ними визначених завдань.

Зовнішні умови та чинники можна вважати об’єктивними для військ (сил) ТрО, оскільки характеризують елементи обстановки, на які війська (сили) ТрО не впливають. У цьому разі йдеться про врахування впливу цих факторів на виконання покладених завдань для мінімізації негативних і посилення позитивних ознак.

Внутрішні умови та чинники в цій ситуації слід розглядати як суб’єктивні, оскільки зміни їх кількісних і якісних параметрів перебувають у сфері діяльності органів управління військами (силами) ТрО.

Зовнішні та внутрішні умови і чинники, як найсуттєвіші складові умов застосування військ (сил) ТрО, безпосередньо впливатимуть на визначення завдань ТрО, вибору форм застосування та способу дій військ (сил) ТрО. Склад умов і чинників, які впливають на застосування військ (сил) ТрО, у цілому, для різних умов залишатиметься незмінним. Зміниться лише зміст умов і чинників, що й буде характеризувати різний ступінь впливу умов на застосування військ (сил) ТрО: завдання, форми застосування, способи дій тощо.

Показано, що чинникам, які визначають вплив умов на застосування військ (сил) ТрО під час виконання завдань притаманний багатобічний, комплексний характер, що потребує обов’язкового їх урахування.

У подальших дослідженнях доцільно висвітлити показники оцінювання ступеня відповідності побудови системи територіальної оборони визначеним завданням.

Біографія автора

Є. Є. Панкратов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

к.військ.н.

Посилання

Михайлов А. О. Роль та місце органів внутрішніх справ України в системі територіальній обороні держави / А. О. Михайлов // Труди академії. – 2013. – № 2 (116). –С. 121-125.

Панкратов Є. Є. Територіальна оборона / Є. Є. Панкратов, В. І. Єфіменко // Оборонний вісник. – 2015. – № 11. – С. 12-16.

Лобко М. М., Саганюк Ф. В., Устименко О. В. Територіальна оборона як резерв посилення спроможності сил оборони; Київ: Науковий часопис Академії національної безпеки, 2018. – № 1. – С. 49-69.

Фролов В. С. Територіальна оборона України: якою їй бути? / В. С. Фролов, І. С. Романченко, В. В. Палій // Наука і оборона. – 2007. – № 1. – С. 12-21.

Затинайко О. І. Деякі проблеми вдосконалення функціонування сектора безпеки і оборони України за результатами оборонного огляду / О. І. Затинайко, П. П. Пальчук, Г. М. Потапов // Наука і оборона. – 2012. – № 3. – С. 3-13.

Романченко І. С. Роль і місце територіальної оборони України в загальній системі оборони держави / І. С. Романченко, В. С. Фролов // Наука і оборона. – 2009. – № 1. – С. 36-39.

Воєнна доктрина України URL : Указ Президента України № 555/2015 від 02.09.2015 р. // Режим доступу: www. infodisk. com. ua.

Закон України «Про оборону України» № 2020/2000 від 05.10.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.infodisk.com.ua.

Положення про територіальну оборону України : Затв. Указом Президента України від 02.09.2013 р. № 471/2013. – К., 2013. – 13 с.

Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфликтах: воен.-ист. труд. – М.: Воениздат, 2009. – 764 с.

Клименко С. Планы НАТО по повышению возможностей коалиционных сил специальных операций / С. Клименко // Военная мысль. – 2010. – № 7. – С. 10-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-15

Номер

Розділ

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ