Методика оцінювання результативності шляхів взаємодії ЗС України з Північноатлантичним Альянсом

Автор(и)

  • С. М. Возняк Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • А. М. Іващенко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8131-5463
  • Д. Л. Федянович Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9896-8655
  • М. І. Шпура Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3350-6003

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-3-64/11-17

Ключові слова:

Збройні сили, кластеризація, класифікація, методика, НАТО, результативність, сучасний воєнний конфлікт, шляхи.

Анотація

Асиметричні війни, які понад двадцять років тривають на території Іраку, Афганістану і Сирії, гібридна агресія Росії проти України, потребують пошуку принципово нових форм і способів досягнення цілей в сучасних воєнних конфліктах. Одним з напрямів протидії новим загрозам і забезпечення безпеки Північноатлантичний Альянс розглядає підтримку і розвиток спроможностей сектору безпеки і оборони (Security Force Assistance, SFA) країн-партнерів, які не є членами НАТО. Аналіз можливостей застосування нової концепції для забезпечення безпеки України є актуальною.

Метою статті є удосконалення методичних положень оцінювання результативності шляхів взаємодії ЗС України з НАТО під час розв’язання конфлікту на Сході України на основі використання методу теорії нечітких множин і кластерного аналізу.

Північноатлантичний Альянс впроваджує дієву концепцію підтримки і розвитку спроможностей сектору безпеки і оборони та практичні механізми її імплементації, які дають змогу розв’язати велику кількість проблем забезпечення безпеки і оборони країн, які не є членами НАТО. Водночас, впровадження такої концепції потребує від країн-партнерів змін нормативно-правової бази і відповідної підготовки інфраструктури.

Методика оцінювання результативності шляхів взаємодії ЗС України з НАТО є аналогом Методики оцінювання сучасних воєнних конфліктів та адаптована в частині створення бази даних самих шляхів і уточнення фаз (етапів) розвитку сучасних воєнних конфліктів.

За допомогою адаптованої Методики було проведено чисельний експеримент, який дав змогу:

визначити найсуттєвіші шляхи взаємодії збройних сил з НАТО в сучасних умовах;

уточнити фази (етапи) розвитку конфліктів;

чисельно визначити коефіцієнти результативності шляхів взаємодії збройних сил з НАТО в сучасних умовах залежно від фаз (етапів) розвитку конфлікту;

чисельно визначити коефіцієнти результативності шляхів взаємодії ЗС України з НАТО для розв’язання конфлікту на Сході України.

Для конфлікту на Сході України в сучасних умовах найрезультативнішою допомогою крім існуючих буде нова ініціатива “підтримка сил безпеки і оборони”.

Біографії авторів

С. М. Возняк, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н., с.н.с.

А. М. Іващенко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н., доцент

Д. Л. Федянович, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.військ.н., с.н.с.

М. І. Шпура, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.військ.н., с.н.с.

Посилання

MCM-0034-2014, NATO Security Force Assistance Concept, dated 28 March 2014

AJP-3.16 Allied Joint Doctrine for Security Force Assistance, Edition A Version 1

NATO Special Operational Forses. Military Assistance HandBook

The Department of the Army announced today the creation of a new type of organization designed to focus on security force assistance, as well as an academy that will train soldiers assigned to these specialized units. Режим доступу: https://www.army.mil/article/ 1826 46

Ball T. Replaced Security Force Assistance Brigades vs. Special Forces. Режим доступу: https://warontherocks.com/2017/02

Бочарніков В. П., Возняк С. М. Алгоритм кластеризації воєнно політичних сил в умовах невизначеності // науково технічний збірник, вип. 3. – Київ : ННДЦ ОТ і ВБ України, 1999. – С. 35-42.

Голопатюк Л. С. Удосконалена методика оцінювання інтенсивності сучасних воєнних конфліктів // Наук. журнал НУОУ “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони”. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. – № 2(29). – С. 149-154.

Lisbon Summit Declaration, 2010; PO (2010) 0169, Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, dated 19 November 2010

Wales Summit, 2014

Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016 09 Jul. 2016. Press Release (2016) #100 Issued on 09 Jul. 2016 http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm

Defence and Related Security Capacity Building Initiative (DCB); PO(2013)0590-rev.1

Tasking on Defense and Related Security Capacity Building, 02 December 2013; PO (2010) 0169

PO (2011) 0045. Updated List of tasks for the Implementation of the Comprehensive Approach Action Plan and the Lisbon Summit Decisions on the Comprehensive Approach, 04 March 2011

Monitoring Ukraine’s Security Governance Challenges. Proceeding from the First International Conference 21-22 January 2016, Kyiv, Ukraine 100 p.

Щорічник СІПРІ 2015 “Озброєння, роззброєння і міжнародна безпека” : пер. с англ. М.: ИМЭМО РАН, 2016, 962 с. URL: https://www.imemo.ru/index.php?page_id =645&id =3459.

Методика реагування на виклики, небезпеки та загрози національній безпеці держави: навч. посіб. / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко, Д. Я. Кучма, А. В. Дацюк // Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., каф. нац. безпеки. Київ : НАДУ, 2009. – 38 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-15

Номер

Розділ

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ