Особливості впровадженні в ЗС України систем військового управління за принципами та стандартами НАТО

Автор(и)

  • В. С. Фролов Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • О. В. Устименко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-3-64/18-26

Ключові слова:

Військове управління, планування, принципи НАТО, стандарти НАТО.

Анотація

Міністром оборони України у 2016 році затверджено План дій щодо оборонної реформи у 2016-2020 роках, яким визначено послідовне виконання завдань для підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з метою імплементації принципів та стандартів НАТО.

Метою дослідження є розгляд суті та особливостей стандартів НАТО та особливостей систем військового управління за принципами та стандартами НАТО. Необхідно зазначити, що у сучасних наукових публікаціях, незважаючи на їх крайню необхідність, мало публікується матеріалів про особливості моделей збройних сил держав-членів НАТО.

Глен Грант – британський військовій експерт, що довгий час працював в Україні ‑ стверджує, що Збройні Сили України знаходяться на самому початку шляху, щодо впровадження стандартів НАТО. Армія дуже вправна в тому, що вона робить зараз, але вона не відпрацювала перехід до іншого стилю ведення війни, як наразі роблять США, тому що в неї відсутні відповідні доктрини, оснащення та підготовка. Поняття мобільної армії відсутнє на всіх рівнях керівництва Збройних Сил України.

В статті розглянуто базову структуру штабу бригади НАТО, що складається із наступних елементів:

персонального штабу командира;

координаційного штабу;

спеціального штабу;

виконавчого офіцера – заступника командира.

Штаби відпрацьовують рекомендації командиру для прийняття рішень, готують плани і накази, організовують та підтримують взаємодію зі старшими та підлеглими штабами, з тими хто підтримує та кого підтримує з’єднання.

Принциповою відмінністю структури штабів армій держав-членів НАТО від пострадянської моделі, є розподіл штабу за секціями, які виконують координаційні дії, спеціальні завдання та керують підлеглим персоналом.

Імплементація у ЗС України стандартів армій держав-членів НАТО представляє собою не тільки відмову від діючих у ЗС України стандартів, а передбачає повну заміну моделі ЗС України та освоєння новітніх форм та методів будівництва, планування застосування, всебічного забезпечення і управління військами (силами) у мирний та воєнний час.

Біографії авторів

В. С. Фролов, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.військ.н., с.н.с.

О. В. Устименко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.н.держ.упр., с.н.с.

Посилання

Закон України “Про національну безпеку України” // Сайт URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19?lang=en

Стратегічний оборонний бюлетень України: Указ Президента України від 06.06.2016 № 240 Про рішення РНБО України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” // Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 (дата звернення 03.09.2018).

План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 2020 роках (дорожня карта оборонної реформи) // Сайт МОУ. URL: http://www.mil.gov.ua/content/tenders/Plan_2208.pdf

Лобко М. М., Саганюк Ф. В., Устименко О. В. Територіальна оборона як резерв посилення спроможності сил оборони; Київ: Науковий часопис Академії національної безпеки, 2018. № 1. С. 49–69.

Устименко О. В., Білик В. І. Планування розвитку спроможностей сил оборони України щодо протидії загрозам у ході гібридної війни; НАДУ. Київ: Вісник НАДУ, 2018. № 2. С. 48–52.

Семененко В.М, Антоненко С. І. Аналіз основ стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони / Зб. наук. пр. Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського. 2017. № 3(61). С. 11–17.

Фролов В. С., Устименко О. В., Пушняков А.С. Пропозиції щодо удосконалення змісту деяких елементів оборонної реформи / Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: збірник тез доповідей П’ятої Всеукраїнська науково-практичної конференції, м. Одеса, 13-14 вересня 2018 р. Одеса: Військова академія, 2018. С. 211–212.

Устименко О.В. Принципи і стандарти НАТО в Збройних Силах України. Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року). – К.: ФОП Кандиба Т.П., 2018. С. 503–505.

Glen Grant: How Ukraine can build an army to beat Putin // Сайт URL: https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/glen-grant-ukraine-can-build-army-beat-putin.html

Системотехніка оцінки воєнної безпеки та ескізного проектування її стратегії: монографія / Горбунов Є.А., Пеньковський В.І., Павліковський А.К. [та ін.] ; за загальною ред. А. Горбунова – К.: Майстер книг, 2015. – 188 с.

FM 3.0. Військовий посібник 3.0 ОПЕРАЦІЇ, Генеральний Штаб Збройних сил України, Серпень 2016 р.

FM 3.0Б Військовий посібник 3.0Б ОПЕРАЦІЇ продовження, Генеральний Штаб Збройних сил України, Серпень 2016 р.

FM 5.0B Військовий посібник 5.0Б ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС, Генеральний Штаб Збройних сил України, Квітень 2017 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-17

Номер

Розділ

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ