Інформаційна безпека як основа воєнної безпеки держави та суспільства

Автор(и)

  • В. Ю. Богданович Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0481-9454
  • Б. О. Ворович Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-4083-3707
  • Є. І. Марко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-9165-8072

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-3-64/44-48

Ключові слова:

Національна безпека, воєнна безпека держави, система забезпечення воєнної безпеки держави, інформаційна безпека, система забезпечення інформаційної безпеки, інформаційні війни, інформаційний вплив.

Анотація

Передовий світовий досвід показує, що в складі власних систем забезпечення воєнної безпеки держави (СЗВБД) таких держав як США, Ізраїль, РФ та ін. розгорнуто нову компоненту – систему забезпечення інформаційної безпеки (СЗІБ), на яку покладаються функції та завдання щодо виявлення та нейтралізації загроз інформаційній безпеці (ІБ) – інформаційних загроз у воєнній сфері. Аналогічна компонента повинна бути розгорнута і в складі СЗВБД.

Зміна характеру воєнних загроз на сучасному етапі розвитку військового мистецтва, а також форм та способів ведення збройної боротьби, гібридний характер дій противника висуває перед СЗВБД нові вимоги щодо її забезпечення у всіх сферах.

Забезпечення воєнної безпеки неможливо без розвитку воєнної сфери суспільства і вдосконалення її основних структурних компонентів, таких, як інституційно-управлінський (воєнно-політичне керівництво країни); воєнно-силовий (військові формування держави); ресурсний (оборонно-промисловий комплекс); професійно-кадровий (система військової освіти, навчання і виховання військовослужбовців); військово-науковий (військова наука); інфраструктурний та інші. Розвиток зазначених компонентів воєнної сфери необхідно для її зміцнення як ключового фактору забезпечення воєнної та національної безпеки держави.

В результаті проведеного аналізу основних чинників, які визначають ІБ у воєнній сфері, встановлено:

інформаційна безпека виступає системоутворюючим чинником, поєднуючи в єдиному інформаційному просторі всі інші сфери воєнної безпеки держави, тому ІБ має зайняти чільне місце у загальній структурі воєнної безпеки держави;

у провідних державах світу інформаційну безпеку розглядають виключно з позицій системного підходу, причому з наявною підсистемою активних дій в інформаційному просторі;

у державі поки немає законодавчих основ створення і функціонування єдиної загальнодержавної СЗІБ, а у МО України чинну відомчу нормативно-правову базу щодо побудови і функціонування СЗІБ у воєнній сфері до кінця не сформовано.

Біографії авторів

В. Ю. Богданович, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

д.т.н., професор

Б. О. Ворович, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н., доцент

Є. І. Марко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.е.н.

Посилання

Кучерявый М. М. Основные направления государственной политики РФ в области обеспечения международной информационной безопасности // Власть. 2013. № 12. С. 55.

Горшков М. К. Проблемы национальной безопасности в информационном обществе // Власть. 2014. № 11. С. 8

Бернацких И. В. Военная сфера общества и пути ее развития // Власть. 2014. № 9. С. 83.

Шатилов Л. Б. «Диванные войска» как новая форма информационно-пропагандистского сопровождения политических и военных конфликтов в начале XXI века // Власть. 2014. № 7. С. 56-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА