Підходи до автоматизації процесів логістичного забезпечення Збройних Сил України

Автор(и)

  • М. А. Закалад Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0624-4140
  • М. К. Утюшев Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7386-7831
  • С. В. Бобров Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9647-9700

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-3-64/61-64

Ключові слова:

Система логістики, автоматизована система управління, логістична діяльність, логістика, автоматизація процесів.

Анотація

В статті на основі аналізу досвіду сучасних локальних війн і збройних конфліктів, показано, що однією з головних умов ефективного управління військами (силами), зокрема виконанням заходів логістичного забезпечення їх дій в сучасних військових операціях є відповідне інформаційно-аналітичне забезпечення органів військового управління, що надається за допомогою автоматизованих систем управління.

Саме тому в збройних силах, всіх без винятку, розвинених держав одним з пріоритетних напрямків є розробка ефективних методів автоматизації процесів обробки інформації, створення засобів інформаційної та інтелектуальної підтримки прийняття управлінських рішень у воєнній сфері, зокрема, і у сфері логістичного забезпечення Збройних Сил України.

Результати досліджень і військова практика утримання армій провідних країн світу та забезпечення їх потреб свідчать, що до 70% загальних витрат приходиться на логістичне забезпечення їх діяльності.

Для ефективного управління процесами ЛЗ ЗС України необхідне системне ІТ-рішення стосовно створення архітектури автоматизованої системи управління логістичним забезпеченням Збройних Сил України, а саме – вибору інформаційно-програмної платформи відповідної функціональності та масштабу, побудови інформаційної інфраструктури системи ЛЗ та створення у цілому автоматизованої системи управління процесами логістичного забезпечення.

Тому на теперішній час керівництвом держави та Збройних Сил України визначено завдання щодо створення автоматизованих систем управління та обліку логістичних засобів та ресурсів.

Відповідно до змісту терміну “Логістика,” що надається у документі НАТО “Словнику термінів та визначень ААР-6”, визначено основні напрями логістичної діяльності та її завдання в Збройних Силах України, а виходячи з приведеного визначення і побудови структури логістики ЗС України, визначені основні об’єкти автоматизації.

Виходячи із досвіду розробок подібних АС у збройних силах провідних країн світу, зроблено висновок, що заходи щодо створення та впровадження автоматизованої системи управління логістичним забезпеченням Збройних Сил України мають проводитись на основі промислових ERP-систем військового призначення, які широко використовуються в збройних силах провідних країн світу та НАТО. Розробку АСУ ЛЗ ЗС України, як визначено в статті, доцільно проводити відповідно до методології впровадження компанії SAP – Accelerated SAP.

Біографія автора

С. В. Бобров, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н., доцент

Посилання

Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам / А. Коберн. – М: Лори, 2002. – 264 с.

Enterprise Application Suites and ERP Key Initiative Overview. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.gartner.com/technology/home.jsp

Указ Президента України від 26.05.2015 року №287/2015 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

Указ Президента України від 06.06.2016 року № 240/2016 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137

План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 – 2020 роках (дорожня карта оборонної реформи) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/content/tenders/Plan_2208.pdf

The NATO Handbook [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.freeinfosociety.com/ media /pdf/ 3123.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-06

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ