Особливості розроблення вимог до кандидатів на посади військовослужбовців

Автор(и)

  • А. М. Турейчук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4837-500X
  • А. А. Рибидайло Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6156-469X
  • О. С. Прокопенко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6156-469X
  • Г. В. Руденська Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4719-3765

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-3-64/77-82

Ключові слова:

Вимоги до посади, кандидат на посаду, спеціальність, паспорт посади.

Анотація

Важливим пунктом у побудові кар’єри є відбір кандидатів на посаду. Для цього необхідно визначити вимоги до цих кандидатів. Якщо список вимог, що висуваються, занадто великий, то пошук потрібного фахівця може стати надскладним, а де й нездійсненним завданням. Завдання з розроблення вимог до кандидатів на посади є актуальним і важливим в управлінні кар’єрою військовослужбовців.

Метою статті є аналіз досвіду з порядку розроблення вимог до кандидатів на посади військовослужбовців.

Процес формування кваліфікаційних вимог до військовослужбовця і визначення професійно-важливих його якостей є ієрархічним і включає ряд рівнів.

1. Рівень сформованості військово-професійних, службово-бойових та соціальних функцій діяльності військовослужбовця на кожній посаді. За результатами експертних оцінок кількість таких функцій може бути близько 30, що дозволить більш-менш об’єктивно оцінювати рівень готовності військовослужбовця до виконання службових обов’язків.

2. Рівень сформованості професійних, соціально-професійних та соціально-побутових завдань, які повинен вирішувати військовослужбовець у процесі своєї практичної діяльності.

3. Рівень сформованості умінь. На кожне завдання може бути сформовано декілька умінь, тому загальний їх обсяг може бути від декількох сотень і більше.

Основними принципами формування кваліфікаційних вимог до посад можуть бути:

- відповідність службових функцій, які покладаються на посаду;

- можливість трансформування кваліфікаційних вимог до посади у кваліфікаційні вимоги до військових кадрів;

- відповідність вимог до посади індивідуально-психологічним якостям та професійним здібностям військовослужбовця;

- реальність вимог, які повинні базуватись на реальній правовій, матеріальній і методичній базі;

- принцип спеціалізації ‑ усі управлінські функції і завдання повинні бути чітко розподілені;

- делегування повноважень, яке передбачає передачу функції діяльності посаді нижчого рівня;

- можливість визначення пріоритетності кваліфікаційних вимог;

- можливість визначення критеріїв оцінки необхідного рівня знань, умінь і навичок.

Біографії авторів

А. М. Турейчук, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н.

А. А. Рибидайло, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.т.н., с.н.с.

Посилання

Кибанов А. Я. Управление персоналом организации/ Учеб. пособие /Под ред. д.э.н., проф. А. Я. Кибанова. — М.: ИНФРА-М, 2008. – 365 с.

Методологічні основи психологічного вивчення офіцерів – кандидатів на керівні посади. Методичні рекомендації / Авторський колектив: М. Г. Маслова, В. Л. Володарський, О. Ю. Чуніхін, М. І. Шпура, О. Л. Андрієвський, В. М. Валюх, О. Л. Тракалюк – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2002. – 232 c.

Тракалюк О. Л. Психологічні аспекти професійної діяльності офіцерів як військових керівників // Актуальні проблеми психології. Том V. Вип.6. Під ред. Максименка С. Д., – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. – С. 237–331.

В. В. Ягупов. Військова і соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2000. – 522 с.

М. Г. Маслова, О. Л. Тракалюк, А. П. Дебренюк, В. Л. Володарський. Значення психологічного (психофізіологічного) вивчення військового керівника для вирішення питань кадрового менеджменту у Збройних Силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 24-25/2012. – С. 112–114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-12

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ