Підхід до вибору постачальників (виробників) засобів для потреб воєнної розвідки

Автор(и)

  • В. С. Яровий Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine
  • Ю. В. Пилипчук Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine
  • Л. Г. Троцько Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine
  • І. В. Цимбал Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine
  • А. В. Гетьман Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-3-64/116-120

Ключові слова:

Закупівля засобів розвідки, державні замовники, часткові показники оцінювання, метод рейтингових оцінок.

Анотація

На сьогодні закупівля засобів розвідки здійснюється відповідно до вимог, що визначені чинними нормативно-правовими актами України. У цих документах визначені етапи, процедури та особливості закупівлі продукції, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі і засобів розвідки. Однак, на сьогодні, відсутній підхід або методика на основі яких можна здійснювати вибір з-поміж декількох пропозицій на основі визначених критеріїв.

Метою статті є обґрунтування методичного підходу щодо вибору засобів розвідки та їх постачальників для потреб воєнної розвідки.

Оскільки сукупність об’єктів, які оцінються під час вибору засобів розвідки та їх постачальників, може бути описана великою кількістю різноманітних за своїм физичним змістом характеристик, то для проведення такого оцінювання доцільно обрати метод рейтингових оцінок. Такий метод передбачає використання математичного апарату, який дає змогу згорнути сукупність різних за своєю сутністю показників до одного узагальненого показника, що буде кількісно визначати ступінь переваги одного об’єкта дослідження над іншими.

Після проведення розрахунків, що передбачені методом рейтингових оцінок, визначається засіб розвідки та його виробник (постачальник) з найвищим показником рейтингу шляхом співставлення визначених рейтингів. На основі отриманих значень приймається рішення щодо вибору засобу розвідки та його постачальника (виробника).

Запропоновано методичний підхід щодо вибору засобів розвідки та їх постачальників (виробників) в інтересах воєнної розвідки. Такий методичний підхід дає змогу згорнути сукупність різних за своєю сутністю показників до одного узагальненого показника, що кількісно визначатиме ступінь переваги одного об’єкта дослідження над іншими. На основі такого підходу можна визначити кращий засіб розвідки та його виробника (постачальника) за обраними показниками, такими, наприклад, як якість засобу розвідки та його ціна.

Подальшим напрямом досліджень може бути визначення вимог (потрібних значень) до часткових показників, які характеризують якість конкретних засобів розвідки та їх вагових коефіцієнтів.

Посилання

Питання державного оборонного замовлення / Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 року № 464. – Офіц. вид. – К.: Офіційний вісник України, 2011, № 34, ст. 1402.

Про державне оборонне замовлення / Закон України. – К.: Відомості Верховної Ради України 1999, № 17, ст. 111.

Про здійснення державних закупівель / Закон України. – К.: Відомості Верховної Ради України, 2010, № 33, ст. 471.

Бывших Д. М. Методический подход к обоснованию приоритетных направлений сосредоточения усилий в развитии многофункциональной организационно-технической системы военного назначения [Електронний ресурс] / Д. М. Бывших, В. А. Орлов, Ю. Н. Ярыгин // Вооружение и экономика. Электронный научный журнал. – 2014. –

№ 3 (28). – С. 51–62. – Режим доступу до журн.: http://www.viek.ru.

Короленко В. В. Методика рационального распределения заказов на материальные ресурсы при планировании поставок в системе интегрированной логистической поддержки эксплуатации авиационной техники военного назначения [Електронний ресурс] / В. В. Короленко, Н. М. Лазников // Вооружение и экономика. Электронный научный журнал. –

– № 2 (27). – С. 85–97. – Режим доступу до журн.: http://www.viek.ru.

Иванцов Д. В. Оценка производственных возможностей предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах формирования государственного оборонного заказа в части закупок вооружения, военной и специальной техники [Електронний ресурс] / Д. В. Иванцов // Вооружение и экономика. Электронный научный журнал. – 2014. – № 2 (27). – С. 104–115. – Режим доступу до журн.: http://www.viek.ru.

Дудак Н. С. Сборник методических указаний в двенадцати частях. Часть 1. Качество машиностроительных изделий / Дудак Н. С. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2007. – 228 с.

Шошин П. Б. Метод экспертных оценок / Шошин П. Б. – М.: 1987. – 80 с.

Демидов Б. А. Теория и методы военно-научных исследований вооружения и военной техники / Демидов Б.А. – Харьков: Издание академии,

– 557 с.

Гриб Д. А. Системно-концептуальні основи і елементи методології формування оперативно-тактичних і тактико-технічних вимог, що пред’являються до перспективних зразків озброєння і військової, що модернізуються / Д. А. Гриб, Б. О. Демідов, М. В. Науменко // Системи озброєння і військова техніка. – 2009 – № 2 (18). – С. 65–73.

Самохвалов Ю. Я. Організаційно-методичні аспекти науково-технічної експертизи / Ю. Я. Самохвалов, О. І. Бурба. – К.: ТОВ “Три К”, 2013. – 108 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-12

Номер

Розділ

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ