Планування розвитку спроможностей ракетних військ і артилерії Збройних Сил України: понятійний апарат

Автор(и)

  • О. С. Хімченко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-4227-0514

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-0/52-58

Ключові слова:

Управління, планування, спроможності, бойові можливості, ракетні війська і артилерія.

Анотація

Аналіз нормативно-правових актів, практичне виконання заходів під час впровадження оборонного планування на основі спроможностей упродовж 2019 року виявило розбіжності у поглядах фахівців, пов’язані з відсутністю єдиного бачення понятійного апарату та методології переведення спроможностей у кількісно-якісні показники для переходу ЗСУ та інших складових сил оборони до планування на основі спроможностей.

Метою статті є надання єдиного визначення поняттю “планування розвитку спроможностей ракетних військ і артилерії Збройних Сил України”.

Сьогодні в рамках оборонного огляду в Україні вирішується завдання щодо планування розвитку РВіА за процедурами оборонного планування на основі спроможностей, які викладені у Методичних рекомендаціях.

У той же час аналіз останніх досліджень свідчить, що зміст процесів планування реформування і розвитку РВіА ЗСУ в попередні роки не відповідав реалізації його функцій і як наслідок мета реформування і розвитку РВіА ЗСУ не була досягнута.

Аналіз сучасних концептуальних документів з оборонного планування на основі спроможностей показує, що дослідники та фахівці мають декілька точок зору щодо сутності поняття “спроможність” та його взаємозв’язку з такими поняттями як “здатність” та “бойові можливості”.

Для забезпечення більшої наочності у визначенні поняття “планування розвитку спроможностей РВіА ЗСУ” формалізоване поняття “управління розвитком спроможностей РВіА ЗСУ” у його системній інтерпретації. У широкому розумінні сутність такого управління полягає у здійсненні сукупності заходів щодо усунення невідповідності реального стану РВіА і бажаного, тобто такого, якій необхідно визначити, виходячи з потреб задоволення воєнної безпеки держави з урахуванням її ресурсно-економічних можливостей.

Процес управління розвитком спроможностей РВіА ЗСУ можна розглядати як процес планування розвитку спроможностей РВіА ЗСУ і процес реалізації результатів планування. СУ.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України від 06.06.2016 р. № 240/2016.

Концепція комплексного вогневого ураження противника. Київ : ГШ ЗСУ, 2015.

Єдина загальновійськова методика оперативно-тактичних розрахунків в ході планування вогневого ураження противника: навч. посібник. Київ : НУОУ, 2015. 212 с.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : затв. Міністром оборони України 12.06.2017 р. URL: http://www.mil.gov.ua/ content/other/ Recommendationson_CBP_120617.pdf.

Ерышев А. А., Лукашевич Н. П., Сластенко Е. Ф. Логика : уч. пособ. 5-е изд., стереотип. Киев : МАУП, 2004. 216 с.

Петров Ю. А., Захаров А. А. Практическая методология. Москва : МГУ, 2000. 107 с.

Барабаш Ю. Л. Основи теорії оцінювання ефективності складних систем. Методологія військово-наукових досліджень. Київ : НАОУ, 1999. 39 с.

Manual for the Operation of the Capabilities Integration and Development System (JCIDS).#3170/011/12 February 2015. Joint Staff, 2015. 416 p.

Joint Defense Capabilities Studies (Improving DOD Strategic Planning, Resourcing and Execution to SatisfyJoint Capabilities). Final Report, 2004. 128 p.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ : ВТФ, 2005. 1728 с.

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/.

Проект каталогу наявних спроможностей Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших складових сил оборони. Книга 1, 2.

Бойове застосування ракетних військ і артилерії в бою і операціях : підручник. Київ : НАОУ, 2010.

Украинский советский энциклопедический словарь. В 3-х т. / редкол.: А. В. Кудрицкий и др. Киев : Глав. ред. УСЭ, 1998. Т. 2. 768 с.

Методичні рекомендації з організації та проведення оборонного огляду в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : затв. Міністром оборони України 05.06.2019 р.

Єдина загальновійськова методика оперативно-тактичних розрахунків в ході планування вогневого ураження противника : навч. посіб. Київ : НУОУ, 2015. 212 с.

Оценка эффективности огневого поражения ударами ракет и огнем артиллерии. Военно-теоретический труд. Санкт-Петербург : АВН, 2006. 422 с.

Воронкова В. Г., Катаев С. Л., Ткаченко А. М. Планування та прогнозування в умовах ринку : навч. посіб. / під ред. В. Г. Воронкової. Київ : Професіонал, 2006. 608 с.

Юдин Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность. Москва : Эдиториал УССР, 1997. 444 с.

Воронкова В. Г. Рабочая книга по прогнозированию. Москва : Мысль, 1982. 411 с.

Матвієнко В. Я. Прогностика. Київ : Українські пропілеї, 2000. 484 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-23

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ