Топогеодезичне забезпечення як складова інформаційного забезпечення сил оборони України

Автор(и)

  • В. П. Зубков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського, Україна https://orcid.org/0000-0003-1616-2795

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-0/116-121

Ключові слова:

Топогеодезичне забезпечення, геоінформаційна система.

Анотація

Стаття присвячена розгляду підходів до визначення пріоритетних напрямів розвитку системи топогеодезичного забезпечення як складової інформаційного забезпечення Збройних Сил України (сил оборони).

Представлено основні результати аналізу досвіду проведення АТО, ООС на Сході України та участі збройних сил провідних держав світу у воєнних конфліктах останніх десятиліть. На підставі проведеного аналізу встановлено нові вимоги до топогеодезичного забезпечення, які висуває стрімкий розвиток інформаційних технологій у світі, зокрема, повний перехід до цифрових технологій створення картографічної інформації, використання геоінформаційних технологій для вирішення завдань аналізу місцевості та підтримки прийняття рішень, необхідність швидкого забезпечення користувачів геопросторовою інформацією за допомогою автоматизованих систем управління.

Структуровано основні поняття: геоінформаційне забезпечення, цифрова картографічна інформація, цифрова модель обстановки, цифрова карта, електронна карта.

Визначено основні завдання географічних інформаційних систем військового призначення щодо підвищення бойових можливостей військ (сил) шляхом удосконалення інформаційного забезпечення Збройних Сил (сил оборони). Обґрунтовано необхідність розвитку інформаційних технологій та їх впровадження у військах (силах), удосконалення спеціальних програмних засобів з обробки оперативно-тактичної інформації для нанесення на цифрові карти місцевості.

Наведено основні аспекти аналізу організації топогеодезичного забезпечення збройних сил розвинених країн світу, стану функціонування системи інформаційного забезпечення України щодо пошуку шляхів удосконалення інформаційного забезпечення Збройних Сил.

Розглядаються напрями подальшого удосконалення топогеодезичного забезпечення як невід’ємної складової інформаційного забезпечення державного управління у воєнній сфері для своєчасного та якісного задоволення геопросторовими даними потреб Збройних Сил (сил оборони) шляхом широкого впровадження сучасних географічних інформаційних систем.

Посилання

Коцюба В. П., Федченко О. П. Особливості забезпечення збройних сил провідних країн світу вихідними топогеодезичними даними у збройних конфліктах останніх десятиліть. Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба; Київ: НУОУ, 2010.

Стан та основні напрями розвитку топографо-геодезичної і картографічної діяльності в Україні / О. Дишлик та ін. ; за заг. ред. Р. Сосси. Київ : НДІГК, 2006. С. 15–16. (Сер. Геодезія, картографія, кадастр).

Сосса Р. І. Топографічне картографування України (1917–2012) : монографія. Київ : Наукова думка, 2014. 384 с.

Сосса Р., Голубінка Ю. Сучасні виклики до топогеодезичного та картографічного забезпечення. Львів, 2010.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII.

Військовий стандарт ВСТ 01.004.004 – 2014 (01), Воєнна політика, безпека та стратегічне планування. Інформаційна безпека держави у воєнній сфері. Терміни та визначення.

Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 661.

Головльов Е. Ю., Фурманов К. В., Казмірчук Р. В. До питання вибору раціонального складу системи топогеодезичного і навігаційного забезпечення військ (сил) при впровадженні геоінформаційної системи у Збройних Силах України. Системи озброєння і військова техніка. Військово-технічні проблеми. Київ, 2009. № 4 (20). С. 37–40.

Бобильов В. Є. Застосування геоінформаційних технологій при плануванні та проведенні органами військового управління Збройних Сил України бойових дій та військових операцій : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції НУОУ (м. Київ, 10 квітня 2019 р.). Київ, 2019.

Брезіцький Е. Ю. Географічна інформаційна система військового призначення як складова частина інформаційного забезпечення процесу управління військами (силами) : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції НУОУ (м. Київ, 10 квітня 2019 р.). Київ, 2019.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-23

Номер

Розділ

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ