Деякі аспекти розвитку форм і способів застосування Збройних Сил України для відсічі збройної агресії в сучасних умовах

Автор(и)

  • М. М. Лобко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-3848-8772
  • А. Й. Фучко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-8941-2217

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-0/26-34

Ключові слова:

Доктрина, відсіч збройної агресії проти України, сили оборони, Збройні Сили України та інші складові сил оборони, об’єднані сили, операція Об’єднаних сил, операції угруповань військ (сил).

Анотація

Перед воєнно-політичним керівництвом держави проблема збройного захисту національних інтересів залишається нагальною. Важливе місце у питанні збройного захисту держави набуває розвиток форм і способів застосування Збройних Сил України для відсічі збройної агресії в сучасних умовах. Проблема ускладнюється ще й тим, що сучасні воєнні конфлікти все більше набирають “гібридного” характеру.

Метою статті є: на основі проведеного аналізу положень вітчизняного законодавства, керівних документів Міністерства оборони, Збройних Сил України, публікацій з даної проблеми, досвіду проведення АТО, ООС на Сході нашої держави викласти погляди на розвиток форм і способів застосування Збройних Сил України для відсічі збройної агресії в сучасних умовах.

У 2018 році Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України затверджена Доктрина застосування сил оборони держави (далі – Доктрина).

Проведене наукове дослідження показало, що Доктрина за своєю сутністю, теоретичними положеннями, змістом є важливим кроком вперед на шляху подальшого розвитку національного воєнного мистецтва для забезпечення виконання завдань оборони держави силами оборони та їх найважливішою складовою – Збройними Силами України. Звісно, що національне воєнне мистецтво в умовах російської агресії потребує свого подальшого і постійного розвитку та вдосконалення. У Доктрині в основному надані форми і способи застосування військ (сил) Збройних Сил України, їх особливості, притаманні для умов, що склались в Україні, у зв’язку зі збройною агресією РФ.

Водночас, Доктрина містить положення, які суперечать певним нормам вітчизняного законодавства, інших нормативно-правових актів та теорії воєнного мистецтва.

Сьогодні необхідно й надалі працювати над її удосконаленням і розвитком, у тому числі і з урахуванням наданого аналітичного матеріалу.

Біографія автора

М. М. Лобко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, доцент

Посилання

Шамко В. Є., Жарик О. М., Коваль В. В. Розвиток форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних умовах ведення збройної боротьби. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2018. № 2 (31). С. 9–15.

Пелих А. О. Концепції застосування військової сили в системі державної політики національної безпеки США. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej18/PDF/09.pdf

Пєвцов Г. В., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І., Феклістов А. О., Антонов А.В. Основні особливості ознак проведення інформаційно-психологічної операції Російської Федерації в автономній республіці Крим. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2014. № 1 (14). С. 35–37.

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доповідей науково-практичної конференції 14–15 листопада 2019 р. Львів : НАСВ, 2019. 308 с.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII.

Воєнна доктрина України : Указ Президента України від 24.09.2015 р. №555/2015.

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 106.

Про Збройні Сили України : Закон України від 06.12.1991 № 1934-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 108.

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях : Закон України від 18.01.2018 № 2268-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 10. Ст. 54.

Конституція України : станом на 07 лютого 2019 р. / Верховна Рада України.

Сучасний тлумачний словник української мови / за заг. ред. В. В. Дубічинського. Харків : ВД “Школа”, 2009. 1008 с.

Про затвердження військово-адміністративного поділу території України : Указ Президента України від 05.02.2016 р. № 39/2016.

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 27.04.2014 № 1207-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 26. Ст. 892. (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2581-VIII від 02.10.2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 46. Ст. 371).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-24

Номер

Розділ

ВОЄННА БЕЗПЕКА ТА ВОЄННА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ