Досвід оборонного планування в НАТО, заснованого на спроможності військ (сил)

Автор(и)

  • В. С. Фролов Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-0105-6439
  • Ф. В. Саганюк Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-9516-0562
  • Ю. М. Мудрак Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-1159-5746
  • А. С. Пушняков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-3914-9008

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-0/40-43

Ключові слова:

Збройні Сили, сили оборони, оборонне планування, спроможності сил оборони.

Анотація

Агресія та масштаби сучасних воєнних загроз Україні з боку РФ вимагають приведення системи оборони України та оборонного планування до вимог сучасного воєнного мистецтва і світового досвіду передових держав-членів НАТО. Для цього доцільно підвищити ефективність оборонного планування у Збройних Силах України (ЗС) та інших складових сил оборони (СО) на основі спроможності з метою досягнення визначених стратегічних цілей оборонної реформи, наближення їх розвитку до стандартів, прийнятих у арміях держав-членів НАТО.

Метою статті є пошук прийнятних методологічних та методичних підходів впровадження передового досвіду держав-членів НАТО з питань оборонного планування, заснованого на спроможності, для впровадження його у Збройних Силах України (ЗС) та інших складових сил оборони (СО), підвищення ефективності оборонного планування їх розвитку на основі спроможності за принципами і стандартами, прийнятими в арміях держав членів НАТО.

Процес оборонного планування на основі спроможностей (ОПОС) у Альянсі є основним засобом розвитку необхідних спроможностей, своєчасного їх формування для досягнення бажаного рівня. Прийнято вважати, що високий рівень ефективності ОПОС НАТО є необхідною умовою досягнення політичних, військових та ресурсних переваг, яких очікують держави-члени від Альянсу. Більшість держав-членів НАТО при здійсненні ОПОС вирішують не лише завдання потреб Альянсу, а й розвитку власних ЗС. Однак, деякі держави з невеликою чисельністю ЗС у межах ОПОС планують заходи розвитку ЗС, спрямовані лише на потреби НАТО.

Таким чином, особливістю ОПОС в НАТО є те, що кожна держава-член Альянсу має свою систему ОПОС, на організацію та здійснення якої впливають характерні риси економічного устрою держави, прийнята в ній система прогнозування та планування розвитку; умови та національні традиції й інтереси тощо. А це вимагає гармонізації (інтегрування) власних національних інтересів і планів розвитку ЗС з оборонним плануванням НАТО.

Біографії авторів

В. С. Фролов, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, ст. наук. співроб.

Ф. В. Саганюк, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. юрид. наук, доцент

Посилання

Горбулін В. П., Крикун П. М. Розвиток оборонного планування як складової національної системи планування у сфері безпеки і оборони за умов наближених до процедур та стандартів НАТО. Аналітична записка. Київ : НІСД, 2017. 17 с.

Руснак І. С., Петренко А. Г., Яковенко А. В., Романюк І. М., Кохно В. Д. Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження. Наука і оборона. Київ, 2017. № 2. С. 3–10.

Романченко І. С., Богданович В. Ю., Дєнєжкін М. М., Крикун П. М. Стан і перспективи розвитку системи оборонного планування в Збройних Силах України. Наука і оборона.Київ, 2017. № 1. С. 25–30.

Павліковський А. К., Саганюк Ф. В. Підходи щодо стратегічного планування розвитку спроможностей військ (сил) в секторі безпеки і оборони України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2017. № 2 (60). С. 24–29.

Дєнєжкін М. М., Наливайко А. Д., Поляєв А. І. Особливості оборонного планування у державах-членах НАТО на основі спроможностей. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2017. № 2 (60). С. 34–38.

Тимошенко Р. І., Лобко М. М., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. Погляди на планування розвитку в секторі безпеки і оборони України. Наука і оборона. Київ, 2016. № 3. С. 3–9.

Quadrennial Defense Review Report. Department of Defense. Washington, D.C., September 2001. p. 14.

Військовий посібник (ВП 3.0). Київ : ГШ ЗС України, 2016. 123 с.

Дєнежкін М. М., Плахута О. Л. Стандарти НАТО та оборонне планування в Збройних Силах України. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України. Київ, 2016. № 3. С. 121–131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-05

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ