Система управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією національної економіки: проблемні питання функціонування

Автор(и)

  • Б. О. Ворович Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-4083-3707
  • О. І. Гріненко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-1986-5106
  • О. П. Кутовий Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-3168-5105

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-0/44-51

Ключові слова:

Система управління мобілізаційною підготовкою, мобілізація національної економіки, мобілізація оборонного сектору національної економіки України.

Анотація

В умовах переходу національної економіки до ринкових відносин (приблизно протягом двадцяти років) система управління мобілізаційною підготовкою майже не змінювалась, а тільки скорочувалась і втрачала управлінські функції. Система управління мала адміністративно-командні ознаки, які були успадковані від системи управління мобілізацією колишнього СРСР. І до цього часу оборонні підприємства продовжують здійснювати свою господарську діяльність за системою функціонально-орієнтованого управління та оперативно-календарного планування.

Метою статті є визначення та систематизація функцій, завдань системи управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією національної економіки держави, що надалі дасть змогу сформулювати дієві пропозиції щодо усунення визначених недоліків.

Стратегічне рішення на проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації національної економіки, після ухвалення його РНБО України зводиться до впровадження його в життя, що зазвичай дається набагато важче, ніж підготовка і ухвалення рішення. Упровадження рішення в життя це, передусім, контроль за тим, як воно реалізується. Система контролю має постійно забезпечувати зворотний зв’язок між суб’єктом (керівником) і об’єктом управління.

Існуюча система управління мобілізаційною підготовкою національної економіки малоефективна, оскільки є складовою не реформованої системи управління національною економікою з адміністративно-командними ознаками.

Велика кількість проблемних питань у функціонуванні системи управління мобілізаційною підготовкою національної економіки, які було розглянуто, потребує їх усунення та докорінної зміни самої системи управління, яка має ефективно функціонувати в ринкових умовах.

Невизначеність пріоритетів щодо виробництва озброєння та військової техніки за замкнутим циклом призводить до розпорошення фінансових ресурсів.

Потребує визначення фінансування таких необхідних напрямів, як створення, розвиток та утримання мобілізаційних потужностей держави.

Потребує відновлення система підготовки керівного складу державних органів, органів місцевого самоврядування до дій у разі мобілізації на єдиній методологічній основі.

Біографії авторів

Б. О. Ворович, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, доцент

О. І. Гріненко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, доцент

О. П. Кутовий, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Посилання

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України від 21.10.1993 р. № 3544-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993, № 44, ст. 417. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12.

Гріненко О. І. Кутовий О. П. Шапталенко М. І. Мобілізаційні спроможності оборонного сектору національної економіки України: погляди на ефективність. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 2 (66). С. 29–34.

Проблемні питання формування ефективної системи управління оборонно-промисловим комплексом України / В. П. Горбулін, В. В. Зубарєв, П. П. Скурський, О. П. Кутовий // Нац. безпека: український вимір, 2009. № 4 (23). С. 11–20.

Волотівський П. Б., Дупляк П. П. Щодо причин низької якості управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією в державі. Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конференції, м. Київ, 16 квіт. 2015 р. Київ, 2015. С. 77–83.

Рынок и мобилизационные мощности в промышленности (на примере США). URL: http://svop.ru/wp-content/uploads/2018/10/ Voenny Vestnik MFIT_No3_RYNOK-I-MOBILIZACIONNYE-МOSCHNOSTI. pdf.

Финансы /под общ. ред. Н. И. Берзона. Москва, 2013.

Ширалієв Р. Ш. Проблемні питання законодавчого, нормативно-правового та організаційного характеру, що впливають на функціонування національної економіки України в особливий період та забезпечення потреб оборони // Проблеми своєчасного забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами в особливий період. Можливі шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. Семінар, м. Київ, 26 листоп. 2015 р. Київ, 2015. С. 19–26.

Волотівський П. Б. Питання мобілізаційного планування національної економіки України. Зміст, принципи та підходи щодо його організації в сучасних умовах // Наука і оборона. Київ, 2018, № 2. С. 17–24.

Горовенко В. К., Щипанський П. В. Деякі проблеми організації мобілізаційної підготовки України. Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конференції, м. Київ, 16 квіт. 2015 р. Київ, 2015. С. 23–26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-06

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ТА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ