Застосування технології контролінгу для управління кар’єрою військовослужбовців

Автор(и)

  • О. С. Прокопенко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-5482-0317
  • А. А. Рибидайло Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-6156-469X
  • С. І. Васюхно Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-0884-0405

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-0/66-73

Ключові слова:

Контролінг, управління кар’єрою, персонал Збройних Сил, DRMIS.

Анотація

Основне завдання у створенні сучасної системи кадрового менеджменту полягає в отриманні цілісної картини стратегічної готовності та інформованості керівництва про боєготовність армії у сьогоденні і майбутньому, головним критерієм якої є підвищення ступеню професіоналізації персоналу. Дієвим механізмом цих процесів є впровадження технологій контролінгу із застосуванням системи ключових показників для ефективного управління кар’єрою військовослужбовців. Проте, аналіз наукової літератури свідчить про приділення недостатньої уваги порушеному питанню, що може призвести до уповільнення процесів професійного зростання, та наближення ЗС України до стандартів НАТО.

Мета статті обґрунтування показників ефективності управління кар’єрою військовослужбовців за відповідними групами критеріїв.

Головним пріоритетом цілей та завдань системи управління кар’єрою є зростання ступеню професіоналізації персоналу ЗС України, визначальними чинниками якої становлять досягнення організаційного, економічного та соціального ефектів – ключових факторів успіху.

Необхідною умовою впровадження на практиці запропонованого варіанту застосування інформаційних технологій щодо автоматизації функцій контролю в управлінні кар’єрою військовослужбовців передбачає подальше розширення функціональних спроможностей ІАС “Персонал”. Напрямки удосконалення полягають у розробці спеціального програмного забезпечення на програмній платформі інформаційно-аналітичної системи, можливості якої забезпечать обробку, зберігання інформації та візуалізацію ступенів досягнення оперативних та стратегічних цілей за показниками ефективності функцій аналізу та планування системи управління із врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. Удосконалення ІАС “Персонал” повинно передбачати створення нових автоматизованих робочих місць за рівнями управління організаційною структурою збройних сил, повнота та об’єм оброблюваної інформації яких, відрізняється складом збалансованих показників ефективності у межах повноважень посадової особи органу управління.

Біографія автора

А. А. Рибидайло, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук., ст. наук. співроб.

Посилання

Винничук Р.О. Особливості навчання працівників у системі талант-менеджменту: світова практика та рекомендації // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Економіка і суспільство. Мукачево, 2018. № 16. С. 647–653. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/98.pdf.

Одегов Ю. Г., Никонова Т. В. Аудит и контроллинг персонала. Москва : Альфа-Пресс, 2006. 560 с.

Ценклер Н. І. Методичні підходи до формування моделі кадрового контролінгу // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. Ужгород, 2015. № 1 (2). С. 269–272. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1%282%29__57 (дата звернення: 26.12.2019).

Каплан Р., Нортон Д. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты. Москва : Олимп-Бизнес, 2005. 512 с;

Рибидайло А. А., Прокопенко О. С., Турейчук А. М., Руденська Г. В. Ключові показники ефективності управління персоналом збройних сил. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 1 (65). С. 65–74. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-1-65/65-74 (дата звернення: 27.12.2019).

Ягупов В. В. Методологические требования компетентностного подхода в профессиональном образовании. Вища освіти України: теоретичний і науково-методичний часопис. Київ, 2013. C. 82–85. URL: http://lib.iitta.gov.ua/10974/1/методол_треб_ комп_подх_Левшин.pdf (дата звернення: 04.01.2020).

Про затвердження Концепції військової кадрової політики у ЗС України на період до 2020 року : наказ Міністерства оборони України від 26.06.2017 р. № 342. URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/kadrova-politika/konczepcziya-kadrovoi-politiki-v-zbrojnih-silah-ukraini (дата звернення: 26.12.2019).

Ємцов А. А., Вєтров В. І., Шпанчук Г. В. Технології кадрового менеджменту та їх застосування. Збірник наукових праць “Військова освіта” Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2014. № 2 (30). С. 79–86.

Буцкой Г. В. Система управління військовим персоналом в збройних силах Словацької Республіки // Збірник наукових статей слухачів інституту державного військового управління Національного університету оборони України. Київ, 2010. С. 53–58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-06

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ