Інформаційна модель оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України

Автор(и)

  • О. Б. Фаріон Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0001-6751-0468

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-0/81-85

Ключові слова:

Інформація, модель, оперативний підрозділ, оперативно-розшукова діяльність, інформаційний потік, інформаційно-аналітична взаємодія, об’єкт.

Анотація

В науковій статті подано визначення та розроблено інформаційну модель оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України. Зазначено, що такою моделлю є сукупність інформації, що описує структуру та напрямки інформаційних потоків інформаційно-аналітичної взаємодії, які системно циркулюють в інформаційному просторі для забезпечення виконання завдань, визначених законодавством України. Здійснено опис та проаналізовано структуру інформаційної моделі. Представлено рівні оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України та внутрішні і зовнішні об’єкти надходження інформації. Стисло розкрито порядок формування внутрішнього та зовнішнього інформаційного простору інформаційної моделі.

Зазначено, що в процесі діяльності оперативно-розшукові підрозділи Державної прикордонної служби України поєднані різнорідними потоками інформації, перелік яких надається. Крім того, зазначено, що інформаційні потоки внутрішнього та зовнішнього інформаційного простору розробленої моделі мають певні властивості, які характеризуються за змістом, методами отримання, формою передачі та інтенсивністю обміну інформацією між оперативно-розшуковими підрозділами і об’єктами її надходження. Визначено параметри та показники кількісно-якісної характеристики інформаційних потоків. Наведено приклад оцінки змісту інформації в інформаційному потоці за показником достовірності із використанням методу «4х4» та підхід до її покращення. Запропоновано критерії, яким має відповідати інформаційна модель оперативно-розшукової діяльності оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України. Зазначено, що створення інформаційної моделі є необхідним етапом для проведення подальших досліджень інформаційно-аналітичної діяльності оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України.

Біографія автора

О. Б. Фаріон, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

канд. військ. наук, доцент

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018, № 31, ст. 241.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 12.11.2019. URL: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/ show/2135-12/page (дата звернення: 12.09.2019).

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 р. № 687-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (дата звернення: 21.09.2019).

Андрощук О. С. Інформаційні технології інтелектуалізації підтримки прийняття рішень у діяльності Державної прикордонної служби України : монографія. Хмельницький : НАДПСУ, 2011. 222 с.

Білецький В. О. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності у прикордонній сфері. Публічне управління: теорія та практика, 2013. Вип. 2. С. 176–180. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_2_31.

Цигикал П. О. Актуальні питання взаємодії Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України для вирішення завдання з визначення раціонального варіанту комплексу сил і засобів розвідки : зб. наук. пр. / гол. ред. Б. М. Олексієнко. Хмельницький : НАДПСУ, 2017. № 27. С. 3–12.

Яременко В. Новий тлумачний словник української мови : тлумачний словник в 3 т., 2 вид., виправл. Київ : А.С.К, 1998. Т. 2. 534 с.

ВСТ 01.101.004-2009 (01). Військовий стандарт. Терміни та визначення. Вид. офіц. Київ : Міністерство оборони України, 2009. 24 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безпеки України” : Указ Президента України від 25.02.2017 №47/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 23.09.2019).

Про затвердження інструкції про порядок оцінки інформації за методом 4х4 : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19.01.2008 р. № 44. 2008. 8 с.

Киреєва О. С., Фаріон О.Б. Короткий тлумачний словник керівника підрозділу кримінального аналізу : словник. Хмельницький : НАДПСУ, 2016. 68 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-07

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ