Обґрунтування фахової компетенції учасників робочої групи щодо розроблення, впровадження та супроводження інформаційних систем військового призначення

Автор(и)

  • С. В. Бондарчук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-0624-9782
  • В. І. Галаган Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-9578-0895
  • В. В. Беляченко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-3938-5158
  • А. С. Мулявка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-3113-0719

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-0/86-91

Ключові слова:

Аналітики в ІТ-сфері, класифікації ІТ-аналітиків, вимоги та навички ІТ-аналітиків.

Анотація

Міністерство оборони України знаходиться на етапі опрацювання концептуальної моделі оборонного менеджменту на основі спроможностей. В основу оборонного менеджменту закладаються принципи і підходи, прийняті в державах – членах НАТО, а також сучасні бізнес-практики, адаптовані для програмно-проєктного управління розвитком Збройних Сил України.

На даний час, підготовка фахівців – аналітиків для використання в ІТ-серодовищі ЗС України та створення відповідного підрозділу не ведеться, хоча така необхідність існує, такий підрозділ міг би бути “базисом“ чи “інтеграційною шиною“ для всіх систем.

На жаль, передовий досвід щодо кваліфікації та сертифікації фахівців-аналітиків в управлінні проєктами в державних установах, у тому числі і ЗС України майже не використовується.

Проблема залучення фахівців з необхідними компетенціями під час розробки, впровадження та супроводження полягає ще і у відсутності єдиного розуміння щодо їх компетенції.

Успішна розробка, впровадження та використання інформаційних систем  в повсякденну діяльність ЗС України можливе тільки за умови повноцінної та успішної діяльності робочої групи, в склад якої включено фахівців аналітичної складової.

Враховуючи класифікацію, щодо компетенції фахівців-аналітиків, які залучають під час розробки, впровадження та супроводження інформаційних систем можна сказати, що головне завдання ІТ-аналітика – детальне вивчення структури організації, пошук проблем та оптимальних шляхів їх вирішення. При цьому, він повинен правильно відобразити погляди зацікавлених сторін та осіб у вигляді специфікації вимог і передати інформацію іншим особам, які приймають участь у проєкті.

Біографія автора

В. І. Галаган, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, доцент

Посилання

Петренко А. Щодо впровадження оборонного менеджменту та управління змінами в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : доп. Міністру оборони України від 04.06.2019 р.

Управління проектами : навчальний посібник до вивчення дисципліни / уклад.: Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П Малик. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.

Оленіч А. В., Шацька З. Я. Основні проблеми інформатизації Збройних Сил України на сучасному етапі. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 10 (136). С. 136–142.

Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проєктами : підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2018. 432 с.

Oleksandr K. Як розвивати електронний уряд за відсутності державного фінансування. URL: http:// medium.com/@sashaeve/як-розвивати-електронний-уряд-за-відсутності-держфінансування-401abd88f09e

Леонтян М. А. Поняття “компетенція” і “компетентність” у теорії освіти // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. Педагогіка. 2012. Т. 188, Вип. 176, С. 73–75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2012_188_176_18.

ДК 003:2010 Класифікатор професій. [Чинний від 2019-02-15]. URL: https:// mon.gov.ua/ storage/app/ media/ vyshcha/ IT-prof-standarty/5-ps-spes-infosystems-13.12.2014.pdf.

A guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide). URL: https://www.iiba.org/standards-and-resources/babok/.

RUP методология разработки. URL: https://qaevolution.ru/metodologiya-menedzhment/rup/.

Галаган В. І., Полішко С. В., Бондарчук С. В. Пропозиції щодо удосконалення процесу впровадження інформаційних систем іноземного виробництва в діяльність Збройних Сил України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. Вип. № 2 (66), С. 62–69.

Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. 3-е изд., доп. Пер. с англ. Москва : Русская редакция; СПб. : БХВ-Петербург, 2014. 736 с. : ил. ISBN: 978-5-7502-0433-5 978-5-9775-3348-5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-07

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ