Підтримка вироблення рішень під час ситуаційного управління операцією (боєм): методичне забезпечення

Автор(и)

  • О. М. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-1131-0904
  • А. А. Корецький Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-6346-3083
  • І. О. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-0693-1434
  • Т. М. Комолаєва Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-4352-5897

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-0/98-109

Ключові слова:

Операція (бій), ситуаційне управління, прийняття рішень, методика.

Анотація

Ситуаційне управління операцією (боєм) застосовується як у ході підготовки до бойових дій, так і у ході їх ведення. Принципи ситуаційного управління засновуються на використанні інтелекту командира (командуючого), його досвіду, а також на апріорній оцінці доцільності рішень, що приймаються. Для реалізації ситуаційного управління операцією (боєм) органи військового управління (ОВУ) повинні мати відповідне інформаційно-аналітичне забезпечення, основу якого складають методики для підтримки прийняття рішень, що виробляються в ході підготовки і ведення бойових дій.

Відповідно до положень концепції ситуаційного управління для кожної ситуації, що складається, повинне визначитися обґрунтоване рішення з управління військами (силами), яке включає вибір способу дій своїх військ (сил), адекватних діям противника, вибір способу їх взаємодії, а також всебічне забезпечення в ході виконання бойових завдань. Для виконання цього завдання передбачається створення відповідної бази знань про принципи і цілі застосування угруповання військ (сил), про тактику дій сторін, про ефективність застосування військ (сил). Раціональні стратегії дій противника і своїх військ шукаються ОВУ з множини ситуацій, які опрацьовуються на етапі підготовки до бойових дій. Весь перелік варіантів дій сторін (ситуацій) повинен зберігатися у базі знань з метою їх подальшого використання під час безпосереднього управління операцією (боєм).

Запропоновано сукупність методик, які доцільно застосовувати для підтримки вироблення рішень при ситуаційному управлінні операцією (боєм). Розглянуто їх сутність і порядок використання.

Показано застосування для розв’язання задач підтримки вироблення рішень методів аналізу ієрархій, таксономії, планування експерименту, моделювання бойових дій угруповань військ (сил), теорії ігор, нечітких множин.

Наведені основні положення методик можуть застосовуватися при створенні інформаційно-аналітичного забезпечення процесів ситуаційного управління операцією (боєм) у ході її підготовки і ведення.

Біографії авторів

О. М. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

д-р військ. наук, професор

А. А. Корецький, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, ст. наук. співроб.

Посилання

Рябчук В. Д. Теория управления боем (науковедческий и методологический аспекты). Москва : Агентство печати “Наука”, 2001. 120 с.

Загорка О. М., Колесніков В. О., Фролов В. С. Застосування принципів ситуаційного управління операцією (боєм) в ході її підготовки і ведення. Наука і оборона. Київ, 2015. № 2. С. 22–27.

Теорія прийняття рішень органами військового управління: монографія /В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов та ін.; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смирнова. Харків : ХУПС, 2008. 545 с.

Элементы военной системологии применительно к решению проблем оперативного искусства и тактики общевойсковых объединений, соединений и частей: военно-теоретический труд / под ред. академика В.Д. Рябчука. Москва : Издание академий им. М. В. Фрунзе, 1995. 228 с.

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / Герасимов Б. М., Локазюк В. М., Оксіюк О. Г., Поморова О. В. Київ : Європ. ун-т, 2007. 335 с.

Воєнна безпека держави і шляхи її забезпечення / В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида, Є. Д. Скулиш; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. Київ : Наук. вид. відділ НАСБ України, 2012. 464 с.

Загорка О. М., Марко І. Ю. Використання експертно аналітичних методів для прогнозування мети воєнного конфлікту. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ : 2013. № 2 (17). С. 76–80.

Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование: организация систем; пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе. Москва : Радио и связь, 1991. 224 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. Москва : Финансы и статистика, 1989. 176 с.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки. Москва : Наука, 1973. 160 с.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. Москва : Статистика, 1974. 160 с.

Загорка О. М., Кириченко І. О. Визначення форм і способів застосування військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах: методологічний аспект. Честь і закон. 2005. № 4. С. 17–21.

Барабащук В. И., Креденцер Б. П., Мирошниченко В. И. Планирование эксперимента в технике / под ред. Б. П. Креденцера. Київ : Техника, 1984. 200 с.

Таблицы планов эксперимента для факторных и полиномиальных моделей / В. З. Бродский и др. Москва : Металлургия, 1982. 350 с.

Можаровський В. М., Загорка О. М. Основні положення методики визначення варіанта (способу) бойових дій та складу угруповання військ (сил) для відбиття агресії. Наука і оборона. 2011. № 1. С. 3–6.

Основи моделювання бойових дій військ: підручник / за заг. ред. О. Ю. Пермякова. Київ : НАОУ, 2005. 483 с.

Вентцель Е. С. Исследование операций. Москва : Советское радио, 1972. 552 с.

Городнов В. П. Методика прогноза эффективности группировок родов войск ПВО. Харьков : ХВУ, 1999. 32. с.

Онищенко С. І., Загорка О. М., Коваль В. В., Тюрін В. В. Прогнозування втрат військ і об’єктів від авіаційних ударів противника. Системи озброєння і військова техніка. 2011. №2 (26). С. 2–8.

Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) : монографія / В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин та ін. Харків : ХВУ, 2004. 410 с.

Синтез адаптивних структур системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів і військ та оцінка її ефективності : монографія / А. Я. Торопчин, І. О. Кириченко, М. О. Єрмошин, Г. А. Дробаха, М. П. Долина. Харків : ХУПС, 2006. 349 с.

Єрмошин М. О., Дробаха Г. А. Оцінка ефективності бойових дій зенітних ракетних військ : навч. посіб. Харків : ХВУ, 2004. 259 с.

Розвідувально-ударні, розвідувально-вогневі комплекси (принципи побудови в умовах реалізації концепції мережецентричних війн, оцінка ефективності бойового застосування) : монографія / В. М. Тарасов, Р. І. Тимошенко, О. М. Загорка; за заг. ред. В. М. Телелима. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 184 с.

Денисов А. А., Колесников Д. Н. Теория больших систем управления : учебн. пособие для вузов. Ленинград : Энергоиздат, 1982. 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-07

Номер

Розділ

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ