Показники оцінювання інформативної доступності джерел радіовипромінювання противника для добування розвідувальних даних засобами радіоелектронної розвідки

Автор(и)

  • О. В. Іванов Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-0878-7939
  • Д. О. Кузнєцов Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • С. В. Григорак Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • І. М. Лук’янчіков Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • С. В. Ошкодер Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-0/122-127

Ключові слова:

Радіоелектронна розвідка, інформативна доступність, об’єкти розвідки, джерела радіовипромінювань.

Анотація

У радіоелектронній розвідці (РЕР) під інформативною (розвідувальною) доступністю (ІД) джерел радіовипромінювання системи управління та зв’язку розуміється сукупність притаманних розвідувальній системі ознак, які дають змогу розкрити системи управління та зв’язку противника із заданою вірогідністю за заданий час.

Інформативна доступність оцінюється для вирішення таких завдань:

ведення пошуку джерел і об’єктів РЕР;

розподілу об’єктів і джерел РЕР під час планування РЕР;

розподілу сил і засобів за завданнями, об’єктами та джерелами;

оцінювання ефективності розроблюваних засобів і комплексів.

Метою статті є вибір показників оцінювання інформативної (розвідувальної) доступності джерел радіовипромінювання противника для добування розвідувальних даних засобами радіоелектронної розвідки.

Оцінювання можливостей сил і засобів РЕР стосовно інформативної (розвідувальної) доступності джерел РЕР є елементом загальної методики розподілу сил і засобів розвідки і являє собою сукупність статистичних і логічних методів розрахунку, які застосовуються в певній логічній послідовності для формування адекватних складових – потенційної, технічної та реальної ІД джерел РЕР.

Проведений у статті вибір показників оцінювання інформативної (розвідувальної) доступності джерел радіовипромінювання противника для добування розвідувальних даних засобами радіоелектронної розвідки дає змогу:

оцінювати джерела РЕР з погляду доцільності включення в план розподілу сил і засобів за завданнями, об’єктами і джерелами, для різних умов обстановки;

раціонально управляти силами і засобами добування і обробки в інтересах вирішення завдань РЕР.

Цей підхід може бути застосований на командних пунктах угрупованнях військ, військових частин і підрозділів РЕР і дасть змогу раціонально розподілити сили і засоби за завданнями, об’єктами і джерелами.

Посилання

Військовий стандарт 01.101.103. Воєнна розвідка. Радіоелектронна розвідка. Терміни та визначення. Київ : МО України, 2008. 22 с.

Варламов І. Д., Устименко О. В., Гаценко С. С. Шляхи удосконалення ведення радіоелектронного моніторингу засобів повітряного нападу. Новітні технології – для захисту повітряного простору : збірник матеріалів Х наук. конф. Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків, 10–11 квіт. 2014 р.). Харків, 2014. С. 232–233.

Гончаров И. Ю. Теоретические основы радио- и радиотехнической разведки. Ленинград : ВАС, 1989. 374 с.

Смірнов Ю. О. Основи радіоелектронної розвідки. Частина 1. Розвідувально-інформаційний процес, основні моделі системи РЕР ефективність і напрями її подальшого розвитку. Київ : НДІ ГУР МО України, 2009. 155 с.

Варламов І. Д., Гаценко С. С. Аналіз проблем інформаційного забезпечення органів військового управління при плануванні оборонної операції за досвідом проведення Антитерористичної операції на сході України. Основні напрямки застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення в інтересах національної безпеки і оборони : матеріали наук.-практ. Семінару. Київ: НУОУ, 2015. С. 35–41.

Калашніков Є. М., Гаценко С. С., Шишацький А. В. Аналіз характеру сучасних воєнних конфліктів. Challenges of hybrid war: information dimension : International scientific and practical conference (Vilnius, August 16–17, 2019). Vilnius, 2019. pp. 24–27.

Гаценко С. С., Бігун Н. С. Проблеми теорії та практики інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн. Матеріали наук.-практ. конф. (м. Житомир, 24–25 жовтня 2019 р.) / відпов. за випуск Ставісюк Р. Л. Житомир, 2019. С. 155–159.

I. Alieinykov, K. Thamer, Y. Zhuravskyi, O. Sova, N. Smirnova, R. Zhyvotovskyi, S. Hatsenko, S. Petruk, R. Pikul, A. Shyshatskyi. Development of a method of fuzzy evaluation of information and analytical support of strategic management. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 6. № 2 (102). 2019. pp. 16–27. DOI: https://doi.org/ 10.15587/1729-4061.2019.184394.

Щерба А. А. Еволюція розвідувально-вогневої технології на основі мережецентричних принципів управління. Вісник Хмельницького національного університету. Хмелницький, 2014. № 4. С. 109–112.

Смирнов Ю. А. Радиотехническая разведка. Москва : Воениздат, 2001. 456 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-07

Номер

Розділ

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ