Міжнародне співробітництво щодо забезпечення прикордонної безпеки: світова практика

Автор(и)

  • С. П. Мосов Національний центр управління та випробувань космічних засобів http://orcid.org/0000-0003-0833-3187
  • П. К. Поліванов Академія Прикордонної служби Комітету національної безпеки Республіки Казахстан http://orcid.org/0000-0002-9476-6183
  • С. М. Салій Академія Прикордонної служби Комітету національної безпеки Республіки Казахстан http://orcid.org/0000-0003-3590-8062

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/30-35

Ключові слова:

Прикордонна безпека, міжнародне співробітництво, управління.

Анотація

У статті в результаті проведеного дослідження систематизована світова практика міжнародного співробітництва країн в інтересах забезпечення прикордонної безпеки в умовах розвитку глобалізаційних світових процесів, що зумовлює зростання кількості різного рівня завдань і проблемних ситуацій, які виникають в процесі формування відносин між країнами на міжнародній платформі. Акцентується увага на доцільності та особливостях міжнародного досвіду комплексного управління діяльністю державних органів на кордонах у рамках міжнародного співробітництва. Проаналізовано європейську модель управління, що має перспективи своєї реалізації як в низці європейських країн, що не входять до складу Європейського Союзу, так і в країнах Центральної Азії. Акцентується увага на невірному термінологічному застосуванні таких словосполучень, як “інтегроване управління кордонами”, “комплексне управління кордонами” або “скоординоване управління кордонами”, що не відповідає смисловій суті. Введено нове словосполучення – “комплексне управління діяльністю державних органів на кордонах”. Проаналізовано моделі міжнародного співробітництва на прикладах країн-членів Євразійського економічного співтовариства і країн-членів СНД, країн Африки та Скандинавських країн в питаннях комплексного управління діяльністю державних органів на кордонах. Зроблено висновки і визначені перспективи подальших досліджень.

Біографії авторів

С. П. Мосов, Національний центр управління та випробувань космічних засобів

д-р військ. наук, професор

П. К. Поліванов, Академія Прикордонної служби Комітету національної безпеки Республіки Казахстан

асоційований професор

С. М. Салій, Академія Прикордонної служби Комітету національної безпеки Республіки Казахстан

канд. військ. наук, асоційований професор

Посилання

Серватюк В. М. Зміст та сутність нової моделі охорони кордону Державною прикордонною службою України. Прикордонник України. 2003. Спеціальний випуск. С. 4.

Шишолін П. А., Михеєнко М. М. Прикордонна безпека України: концептуальні засади. Науковий вісник Прикордонних військ : науково-практичний альманах. 2002. № 1. С. 3–5.

Литвин М. М. Інтегроване управління кордонами. Київ : ДПСУ, 2011. 542 с.

Шумов В. В. Пограничная безопасность как ценность и общественное благо. Математические модели. Москва : ЛЕНАНД, 2015. 184 с.

Хруст Д. В. Основні напрямки забезпечення подальшого впровадження в практику охорони державного кордону сучасних прикордонних технологій. Збірник наукових праць. Хмельницький, 2009. № 49/1. Ч. ІI. С. 51–54.

Олексієнко Б. М., Мишаковський В. Ю. Механізми управління прикордонною безпекою при проведенні прикордонних операцій. Збірник наукових праць. Хмельницький, 2010. № 16. Ч. І. С. 85–93.

Прикордонна безпека України: становлення, сучасний стан, проблеми і перспективи : кол. монографія / О. М. Шинкарук, С. П. Мосов, В. А. Кириленко, О. Г. Трембовецький, С. В. Бурбела. Хмельницький : НАДПСУ, 2018. 188 с.

Мосов С. П., Салий С. М., Молдаханова Г., Арапов М. К. Сущность и соотношение категорий “вызов”, “опасность” и “угроза” в теории пограничной безопасности. Научный аспект. 2019. № 3. С. 652–659.

Niculiu А. European Integrated Border Management. URL: https:// eapmigrationpanel.org/sites/default/files/files/1._dg_home_european_ibm.pdf (дата звернення: 10.04.2020).

Integrated Border Management. URL: http://eubam.org/what-we-do/integrated-border-managment/ (дата звернення: 10.04.2020).

Документ для дискуссии на Встрече Панели по вопросам интегрированного управления границами. 27-28 сентября 2018 г. URL: https://eapmigrationpanel.org/ sites/default/files/files/discussion_paper_ibm_rusfinal.pdf (дата звернення: 10.04.2020).

European Border and Coast Guard Agency (Frontex). URL: https://europa.eu/ european-union/about-eu/agencies/frontex_en (дата звернення: 10.04.2020).

Скоординированное управление границей: международные стандарты и правоприменительная практика : кол. монография / О. Г. Боброва, А. Ю. Кожанков, Д. Г. Коровяковский, Т. С. Ненадышина, С. О. Шохин ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. С. О. Шохина, канд. юрид. наук А. Ю. Кожанкова. Москва : Прометей, 2017. 192 с.

Анишевски С. Комплексное управление границей – концепция. URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ru/pdf/ topics/research/activities-and-programmes/ coordinated-border-management_rus.pdf?la=en (дата звернення: 10.04.2020).

Пограничный словарь : Академия Федеральной ПС РФ, 2002. 260 с.

Мосов С. П., Нижник Н. Р. Теоретичні аспекти державного управління : монографія. Чернівці : Технодрук, 2011. 248 с.

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента ; пер. с англ. Москва : Дело, 1992. 702 с.

The Eastern Partnership. URL: https://www. euneighbours.eu/en/policy/ eastern-partnership (дата звернення: 10.04.2020).

BOMCA. Overview. URL: https://www.bomca-eu.org/en/programme/ overview (дата звернення: 10.04.2020).

BOMCA. Partner Countries. URL: https://www. bomca-eu.org/en/ (дата звернення: 10.04.2020).

Положение о Совете командующих Пограничными войсками (с изменениями). URL: http://www.skpw.ru/sections/skpw/state.html (дата звернення: 10.04.2020).

Положение о Совете по пограничным вопросам государств-членов Евразийского экономического сообщества. URL: http://www.evrazes.com/ about/vspom/ comission/view/13 (дата звернення: 10.04.2020).

Положение об основных принципах, направлениях и формах сотрудничества государств-членов Евразийского экономического сообщества по поддержанию режима внешних границ. URL: http://www.evrazes.com/about/ vspom/ comission/ view/13 (дата звернення: 10.04.2020).

Coordinated Border Management. URL: http://www.wcoomd.org/ en/topics/ facilitation/ activities-and-programmes/coordinated-border-management.aspx (дата звернення: 10.04.2020).

Draft African Union Strategy for Enhancing Border Management in Africa. URL: http://www.peaceau.org/uploads/AU-DSD-WORKSHOP-MARCH-2013/Border-Programme-docs/AU-BM-Strategy-Revised%20Draft.pdf (дата звернення: 10.04.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-11

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВОЄННІЙ СФЕРІ