Рекомендації щодо вибору вразливих точок держави-агресора для завдання їй неприйнятного збитку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/6-13

Ключові слова:

Асиметрична протидія, воєнна безпека, вразливі точки, заходи протидії, завдання інтегрованому потенціалу, локальна спеціальна операція, воєнна загроза.

Анотація

Держава, проти якої існує загроза застосування воєнної сили у комбінації з потужним інформаційно-психологічним впливом, заходами політичного та економічного тиску не завжди може мати ресурси для адекватної симетричної протидії. Це обумовлює необхідність організації асиметричної протидії, основною формою досягнення якої є “спеціальна операція” з відповідними “локальними спеціальними операціями”.

Мета статті полягає у розробленні рекомендацій щодо вибору вразливих точок держави-агресора для завдання їй неприйнятного збитку.

Спеціальна операція асиметричної протидії є конкретною за метою, а тому обмежена за часом і складом сил, тобто є формою протидії загрозі як воєнного, так і гібридного характеру. Її основним змістом є одночасний або послідовний вплив на вразливі точки противника, який суттєво зменшує його здатність продовжувати агресивні дії.

Синергетичний ефект від асиметричних заходів у спеціальній операції забезпечується впровадженням їх у різних сферах, що підвищує вимоги щодо вибору вразливих точок держави-агресора, на які доцільно спрямувати дію суб’єктів інтегрованого потенціалу асиметричної протидії.

До вразливих точок відносяться об’єкти, системи та ресурси держави-агресора, що відносяться до її оборонної інфраструктури та складають її воєнний, економічний та морально-психологічний потенціали з відповідними системами життєзабезпечення, об’єкти критичної інфраструктури тощо. Такі точки визначаються в ході замислу спеціальної операції і є вихідними даними для обґрунтування доцільного складу суб’єктів інтегрованого потенціалу асиметричної протидії, які мають забезпечити адекватну протидію загрозам (ураження, придушення, виведення з ладу, розгром, дискредитацію тощо).

Обґрунтування рекомендацій проведене з використанням методів:

- формування групи суб’єктів сил оборони для реалізації задуму асиметричної протидії виявленій (прогнозованій) загрозі;

- оцінювання ефективності асиметричної протидії в системі забезпечення воєнної безпеки.

Біографія автора

О. В. Дублян, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

канд. військ. наук

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020.

Богданович В. Ю., Свида І. Ю., Скулиш Є. Д. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України : монографія : у 7 т. Київ : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. Т. 4 : Воєнна безпека держави та шляхи її забезпечення / за заг. ред. Є. Д. Скулиша. 464 с.

Богданович В. Ю., Романченко І. С., Свида І. Ю., Сиротенко А. М. Методологія комплексного використання військових і невійськових сил і засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України : монографія. Київ : НУОУ ім. І. Черняховського, 2019. 268 c.

Богданович В. Ю. Сиротенко А. М., Дублян О. В. Метод формування групи суб’єктів сил оборони для реалізації замислу операції асиметричної протидії виявленій (прогнозованій) загрозі. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2020. №1 (38). С. 7–11. URL: http://www.hups.mil.gov. ua/periodic-app/journal /nitps (дата звернення: 15.05.2020).

Богданович В. Ю., Сиротенко А. М., Дублян О. В., Передрій О. В. Принципи, цілі, форми й способи організації та ведення асиметричних дій, спрямованих на зниження впливу окремих загроз на визначальні сфери життєдіяльності держави. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2020. № 2 (39). С. 8–14. URL: https:/ /doi.org/10.30748/ nitps. 2020.39.01 (дата звернення: 18.05.2020).

Сиротенко А. М., Богданович В. Ю., Свида І. Ю. Когнітивний підхід до визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу деескалації загроз воєнного характеру в системі забезпечення воєнної безпеки. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2017. № 4 (29). С. 5–10. URL: https://doi.org/10.30748/nitps. 2017.29.01 (дата звернення: 15.05.2020).

Богданович В. Ю., Сиротенко А. М., Дублян О. В. Концепція асиметричної протидії ворожій державі для нейтралізації її впливу на визначальні сфери національної безпеки України (І частина). Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2020. № 3 (40). С. 13–24. URL: https://doi.org/10.30748/ nitps.2020.40.02 (дата звернення: 18.05.2020).

Князєв Д., Князєв С. Деструктивні чинники гібридної війни. Бизнес и безопасность. 2017. № 4. С. 2–6.

Воєнні аспекти протидії “гібридній” агресії: досвід України : монографія / колектив авторів ; за заг. ред. А. М. Сиротенка. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 176 с.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / колектив авторів ; за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ : НІСД, 2017. 494 с.

Сенченко О. Новий виклик людству – гібридна війна. Вісник Книжкової палати. 2017. № 5. С. 41–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vkp_2017_5_14 (дата звернення: 16.05.2020).

Пермяков О. Ю., Данік Ю. Г. Сучасні інформаційні технології в забезпеченні національної безпеки і оборони: реалії та тенденції розвитку. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2018. № 1 (31). С. 159–176.

Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні. URL: http://www.niss.gov.ua/public/ File/2015_table/ Green%20Paper%20on%2 0CIP_ua.pdf (дата звернення: 20.05.2020).

Загорка О. М., Мосов С. П., Сбитнєв А. І., Стужук П. І. Елементи дослідження складних систем військового призначення. Київ : НАОУ. 2005. 100 с.

Семенченко А., Мялковський Д. Механізми державного управління акредитацією комунікаційно-інформаційних систем для обміну інформацією з обмеженим доступом між Україною та НАТО. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Київ, 2019. Вип. 2. С. 73–81. URL: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua (дата звернення: 18.05.2020).

Богданович В. Ю., Свида І. Ю., Скулиш Є. Д. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України : монографія : у 7 т. Київ : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. Т. 1 : Теоретичні основи, методи й технології забезпечення національної безпеки України / за заг. ред. Є. Д. Скулиша. 548 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-15

Номер

Розділ

ВОЄННА СТРАТЕГІЯ