Планування розвитку (реформування) збройних сил: методологічний аспект

Автор(и)

  • І. О. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-0693-1434

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/40-46

Ключові слова:

Розвиток збройних сил, системний підхід, програмно-цільовий метод планування.

Анотація

На теперішній час методологічні питання, що стосуються розвитку (реформування) Збройних Сил (ЗС), придбали особливу актуальність за рядом чинників.

По-перше, події останніх років на Сході країни потребують перегляду підходів до планування розвитку (реформування) ЗС.

По-друге, максимальна реалізуємість бойового потенціалу ЗС у воєнному конфлікті в умовах ресурсних обмежень може бути досягнута тільки при їх збалансованому складі, що потрібно ураховувати при плануванні розвитку (реформування) ЗС.

По-третє, інтенсивний розвиток засобів збройної боротьби потребує перегляду пріоритетів у плануванні розвитку (реформування) ЗС.

По-четверте, планування розвитку (реформування) ЗС повинне відповідати вимогам раціонального витрачення ресурсів для досягнення найбільш ефективного виконання завдань ЗС.

Тому існуючі підходи до планування розвитку (реформування) ЗС вимагають удосконалення, з урахуванням цих чинників.

У статті розглянуто методологічні положення воєнно-стратегічного та ресурсно-економічного обґрунтування розвитку (реформування) Збройних Сил с застосуванням програмно-цільового методу планування.

Сутність програмно-цільового методу планування розвитку (реформування) ЗС полягає у переході від планування розвитку ЗС за видовою ознакою до створення комплексних програм, які об’єднують у єдине ціле воєнний бюджет, завдання ЗС на тривалу перспективу з перспективами організаційного будівництва і розвитку озброєння і військової техніки.

Відповідно до наведеного у статті методичного підходу, склад ЗС визначається послідовно, шляхом формування варіантів їх побудови і вибору з них раціональних, з використанням методу таксономії. Склад і структура ЗС визначається шляхом інтегрованого сполучення їх систем з урахуванням обмежень ресурсів, що виділяються для їх розвитку (реформування).

Застосування розглянутого методичного підходу дозволяє визначити структуру і склад видів ЗС, родів військ та інших складових ЗС, тобто параметри обрису ЗС на кінець програмного періоду планування їх розвитку (реформування).

У подальшому наведений методичний підхід може бути використаний при розробленні методики планування розвитку (реформування) ЗС.

Посилання

Основы теории и методологии планирования строительства вооруженных сил Российской Федерации : военно-теоретический труд / под общ. ред. А. В. Квашнина. Москва : Воентехиздат, 2002. 232 с.

Белоконь С. П., Делеган В. М., Карпачев И. А. О совершенствовании планирования строительства вооруженных сил на основе программно-целевого метода. Военная мысль. 2008. № 2. С. 22–31.

Белоконь С. П. Актуальные проблемы развития методологии строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная мысль. 2010. № 1. С. 17–21.

Горчица Г. И., Карпачев И. А., Андреев А. Ю. Методологические особенности обоснования перспективных параметров облика Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе их развития. Военная мысль. 2011. № 3. С. 3–17.

Военный энциклопедический словарь. Москва : Рипол Классик, 2002. С. 1155.

Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. Москва : Наука, 1973. 160 с.

Денисов А. А., Колесников Д. Н. Теория больших систем управления : уч. пособ. для вузов. Ленинград : Энергоиздат, 1982. 288 с.

Барабащук В. И., Креденцер Б. П., Мирошниченко В. И. Планирование эксперимента в технике / под общ. ред. Б. П. Креденцера. Киев : Техника, 1989. 200 с.

Таблицы планов эксперимента для факторных и полиномиальных моделей : справочное издание / В. З. Бродский и др. Москва, 1982. 350 с.

Соболь И. М., Статников Р. Б. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями. Москва : Наука, 1981. С. 16–54.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. Москва : Финансы и статистика, 1989. 176 с.

Тимошенко Р. І., Загорка О. М. Загальні методологічні положення воєнно-економічного обґрунтування складу Збройних Сил України на сучасному етапі їх реформування. Наука і оборона. 2014. № 1. С. 43–48.

Загорка О. М., Фролов В. С., Можаровський В. М., Загорка І. О. Методичний підхід до визначення бойового складу Збройних Сил воєнного і мирного часу. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 1 (65). С. 6–11.

Загорка О. М., Павліковський А. К., Корецький А. А., Загорка І. О. Методичний підхід до обґрунтування параметрів обрису Збройних Сил. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2018. № 1 (62). С. 19–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-17

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ПЛАНУВАННЯ