Модель управління кар’єрою військовослужбовців

Автор(и)

  • О. С. Прокопенко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-5482-0317
  • А. А. Рибидайло Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-6156-469X

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/91-100

Ключові слова:

Модель управління кар’єрою, персонал збройних сил, технології контролінгу, збалансована система показників, ключові показники ефективності.

Анотація

Комплексне вирішення завдань щодо створення сучасної системи кадрового менеджменту обумовлює впровадження у діяльність служб персоналу Збройних Сил України автоматизованої системи обліку та управління персоналом, як складової Єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS).

Один із аспектів підвищення рівня професіоналізації персоналу організації, полягає у наявності дієвої системи оцінювання ефективності функціонування складових управління кар’єрою: якість комплектування посад, набір та підбір персоналу, формування внутрішнього кадрового резерву, планування наступництва, розвитку та мотивації персоналу. Це досягається за рахунок використання інформаційних систем управління результативністю, побудованих на основі концепції контролінгу.

Управління кар’єрою військовослужбовців розглядається як послідовність функцій, які входять до технологічного циклу управління. Визначено основні рушійні сили циклу управління, якими є цілі управління. Використання концепції контролінгу передбачає досягнення постановлених стратегічних цілей організації. При цьому проводиться декомпозиція цілей за рівнями організаційної ієрархії, в залежності від повноважень і напрямку діяльності, які повинні бути досягнуті за встановлений період. Це досягається за рахунок впровадження збалансованої системи показників (ЗСП).

Запропоновано варіант моделі управління кар’єрою військовослужбовців на основі технології контролінгу, яка відображує ключові етапи обробки інформаційних потоків у сфері управління персоналом. Впровадження запропонованої моделі управління кар’єрою військовослужбовців у діяльність служб персоналу, забезпечить виконання головного принципу управління кар’єрою, вираженого у поєднанні інтересів організації та окремої особистості.

Біографія автора

А. А. Рибидайло, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Посилання

Про чисельність Збройних Сил України : Закон України від 05.03.2015 р. № 235-VIII.

Stanczyk I., Stuss M. Personnel Controlling – Human Capital Management. Results of Selected Company Listed on GPW. International Journal of Contemporary Management. 2018. №17(3). DOI: http://dx.doi.org/10.4467/ 24498939IJCM.18.033.9629.

Балабанова Л. В., Лиходєдова О. В. Контролінг персоналу: концепція, методологія, інструментарій : монографія. Харків : Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2016. 173 с.

Каплан Р., Нортон Д. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты. Москва : Олимп-Бизнес, 2005. 512 с.

Концепция контроллинга: Управленческий отчёт. Система отчётности. Бюджетирование / Horvath & Partners ; пер. с нем. 2-е изд. Москва : Альпина Бизнес Букс. 2006. 269 с.

Прокопенко О. С., Рибидайло А. А., Терещенко С. А. Концептуальна модель управління кар’єрою військовослужбовців Збройних Сил України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2020. № 2 (69). С. 102–109. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-2-69/102-109.

Прокопенко О. С., Рибидайло А. А., Васюхно С. І. Застосування технології контролінгу для управління кар’єрою військовослужбовців. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2020. № 1 (68). С. 66–73. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-0/66-73.

Рибидайло А. А., Прокопенко О. С., Турейчук А. М., Руденська Г. В. Ключові показники ефективності управління персоналом збройних сил. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 1 (65). С. 65–74. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-1-65/65-74.

Глушков В. М. Кібернетика. Питання теорії і практики. (Наука. Світогляд. Життя). Москва : Наука, 1986. 488 с.

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Основи менеджменту. URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-5520.html (дата звернення: 15.10.2020).

Про затвердження Концепції військової кадрової політики у ЗС України на період до 2020 року : наказ Міністерства оборони України від 26.06.2017 р. № 342. URL: http://www.mil.gov.ua/ diyalnist/kadrova-politika/konczepcziya-kadrovoi-politiki-v-zbrojnih-silah-ukraini (дата звернення: 20.10.2020);

План дій щодо впровадження оборонної реформи на 2019–2020 роки (дорожня карта оборонної реформи) : затв. Міністром оборони України від 23.01.2019 р. URL: http://www.mil.gov.ua/content/ oboron_plans/ 2019.01.23_Plan_diy_2019-2020.pdf (дата звернення: 20.10.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-17

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ