Підходи до формування моделі для імплементації концептуальних документів у сфері оборони

Автор(и)

  • Ф. В. Саганюк Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-9516-0562
  • С. О. Кириченко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/24-29

Ключові слова:

Збройні Сили України, імплементація, модель, оборонний менеджмент, сили оборони, стратегія, спроможності.

Анотація

У статті розглянуті правові та організаційні підходи до формування моделі з метою імплементації концептуальних документів у сфері оборони, розвитку Збройних Сил України та інших складових сил оборони в сучасних умовах, посилення їх спроможностей, наближення до принципів і стандартів, прийнятих в арміях держав-членів НАТО.

Метою статті є пошук актуальних підходів для формування сучасної моделі з метою імплементації концептуальних документів у сфері оборони з урахуванням вимог наявної безпекової обстановки та досвіду, принципів і стандартів, прийнятих у арміях держав-членів НАТО.

Аналіз окреслених у статті джерел показує, що успішність формування зазначеної моделі у сфері оборони значною мірою залежить від багатьох показників. Узагальнюючи їх та наявні методологічні підходи до розв’язання означеної проблеми, фахівці обґрунтовують дві основні моделі управління. Обі з них пов’язані в основному з функцією управління ризиками, їх мінімізацією. Враховуючи описану ними методологію, у оборонній сфері бачиться потреба розробити або сформувати окрему модель, у першу чергу, для імплементації чинного законодавства, передусім концептуальних нормативно-правових актів стратегічного та оборонного планування. Їх, як стверджують фахівці, налічується понад шість десятків. Основні з них у статті наведені.

У статті досліджені певні підходи до можливої моделі імплементації норм Закону України “Про національну безпеку України”, пов’язані з формуванням сучасної системи планування у сферах національної безпеки і оборони, розвитком сектору безпеки і оборони України, розробленням довго- та середньострокових документів стратегічного і оборонного планування розвитку військ (сил) на основі спроможності за методологією DOTMLPFI, яка широко застосовується в арміях держав-членів НАТО. Варіант такої моделі пропонується.

Аналізується наведена в публікаціях та ґрунтована на положеннях різних нормативно-правових актів методологія формування вкрай актуального нині Плану оборони України як ключової складової моделі, що досліджується.

На цій підставі у статті зроблені відповідні висновки та рекомендації.

Біографії авторів

Ф. В. Саганюк, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. юрид. наук., доцент

С. О. Кириченко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук

Посилання

Ачкасов А. Є., Воронков О. О. Економіко-математичне моделювання : конспект лекцій. Харіків : ХНАМГ, 2011. 204 с.

История менеджмента : уч. пособ. / под ред. Д. В. Валового. Москва : ИНФРА, 1997. С. 218–220.

Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр учбової літ., 2011. 312 с.

Клименко О. Базові засади імплементації міжнародних нормативних документів у діяльності наукових бібліотек України: термінологічний аспект. URL: http://nbuviap.gov.ua/ index.php? option=com (дата звернення: 10.02.2020).

Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження / І. С. Руснак та ін. // Наука і оборона. 2017. № 2. С. 3–10;

Петренко A. Г. Щодо впровадження оборонного менеджменту та управління змінами в Міністерстві оборони України. Наука і оборона. 2019. № 2. С. 3–8.

Романченко І. С., Богданович В. Ю., Дєнєжкін М. М. Теоретико-методологічні засади побудови системи управління ефективністю планування та виконання програм розвитку Збройних Сил України. Наука і оборона. 2015. № 3. С. 50–55.

Тютюнник В. П., Лобко М. М. План оборони України: проблеми та рекомендації щодо визначення структури цього нового документа. Виклики та ризики. Безпековий огляд Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. 2019. № 19 (130). С. 10–21.

Горовенко В. План оборони України: у зоні особливої уваги. Defense express. URL: https://old.defence-ua.com/index.php/ statti/publikatsiji-partneriv/ 8757-plan-oborony-ukrayiny-u-zoni-osoblyvoyi-uvahy (дата звернення: 18.02.2020).

Тютюнник В. П., Горовенко В. К. Як імплементувати Закон України “Про національну безпеку України”. Defense Express. URL: https://old.defence-ua.com/index.php/statti/ publikatsiji-partneriv/5277-yak-implementuvaty-zakon-ukrayiny-pro-natsionalnu-bezpeku-ukrayiny (дата звернення: 19.02.2020).

Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту : монографія / А. Павліковський, В. Фролов, Ф. Саганюк та ін. ; за заг. ред. д-ра військ. наук А. Сиротенка. Київ : НУОУ, 2020. 276 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-21

Номер

Розділ

ВОЄННА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ