Деякі аспекти впровадження оборонного менеджменту в оборонних відомствах держав-членів НАТО

Автор(и)

  • А. І. Поляєв Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-6710-5144

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/70-74

Ключові слова:

Оборонний менеджмент, спроможності, оборонне планування, оборонні процеси, бюджетне планування, НАТО.

Анотація

Однією з оперативних цілей оборонної реформи в Україні визначено впровадження процесу оборонного менеджменту у сфері оборони відповідно до євроатлантичних принципів та підходів. З метою успішної реалізації зазначеної цілі необхідне досконале вивчення досвіду держав-членів НАТО щодо розвитку оборонного менеджменту і його впровадження в Міністерстві оборони України.
Метою статті є аналіз особливостей впровадження оборонного менеджменту, що застосовується в оборонних відомствах держав-членів НАТО.
План дій партнерства з розбудови оборонних інституцій (PAP-DIB) передбачає посилення дії країн-партнерів з реформування і реструктуризації своїх оборонних інституцій, які задовольняли б як національні потреби, так і міжнародні зобов’язання цих країн.
Серед основних цілей Плану дій були, зокрема, наступні:
поглиблена оцінка ризиків для безпеки і національних оборонних потреб, узгоджена із забезпеченням і утриманням оперативно сумісних і економічно виправданих сил і засобів;
дотримання міжнародних норм і стандартів в оборонному секторі, в тому числі щодо контролю за експортом;
ефективні і прозорі процедури розміщення фінансових, матеріальних ресурсів, планування в оборонній сфері;
ефективне управління оборонними видатками, а також соціально-економічними наслідками реструктуризації оборонного відомства;
ефективні і прозорі кадрові структури в збройних силах;
дієва міжнародна співпраця і добросусідські відносини з питань оборони і безпеки.
Впровадження процесу оборонного менеджменту у Міністерстві оборони України відповідно до євроатлантичних принципів та підходів дасть змогу поєднати в єдиному безперервному процесі оборонне планування на основі спроможностей з плануванням та управлінням оборонними ресурсами, а також формуванням та виконанням державного бю¬джету в частині, що стосується Міністерства оборони України.

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України від 06.06.2016 р. № 240/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ n0006525-16 (дата звернення: 05.12.2019).

Петренко А. Г. Щодо впровадження оборонного менеджменту та управління змінами в Міністерстві оборони України. Наука і оборона. 2019. № 2. URL: http://nio.nuou.org.ua/ article/view/179715 (дата звернення: 07.12.2019).

Оборонний менеджмент: ознайомлення / за редакцією Г. Букур-Марку, Ф. Флурі, Т. Тагарева. Женева-Київ : ЦДАК та РІКК, 2010. 214 с.

Шаталова О. Г. Європейський досвід стратегічного оборонного менеджменту. Уроки для України. Дніпропетровськ : НІСД, 2012. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/evropeyskiy-dosvid-strategichnogo-oboronnogo-menedzhmentu-uroki 179715 (дата звернення: 07.12.2019).

Тері Макконвіль, Річард Холмс (ред.). Defence Managementin Uncertain Times. Cranfield Defence Management Series. Routledge, 2011. N 3.

План дій щодо партнерства з розбудови оборонних інституцій (Partnership Action Planon Defence Institution Building (PAP-DIB) 2004) URL: http://www.nato.int/docu/basictxt/b040607e.htm (дата звернення: 05.12.2019).

Полікашин В. С., Полікашин Ю. В., Поляков С. Ю. Основи управління і прийняття рішень у військовій справі : навч. посіб. Харків : НЮА України, 2003.

Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту : монографія / А. Павліковський, В. Фролов, Ф. Саганюк, В. Павленко та ін. ; за ред. д-ра військ. наук А. Сиротенка. Київ : НУОУ, 2020. 306 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-21

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ