Підходи до визначення раціональної послідовності автоматизації процесів управлінням технічним обслуговуванням та ремонтом воєнної автомобільної техніки

Автор(и)

  • С. І. Васюхно Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-0884-0405

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/129-132

Ключові слова:

Автоматизований процес, апаратно-програмний комплекс.

Анотація

У сучасних умовах експлуатації воєнної автомобільної техніки в технічних підрозділах військових частин виникають складності щодо визначення виробничої спроможності ремонтних органів цих частин з технічного обслуговування (ТО) та ремонту воєнної автомобільної техніки. Відповідно, виникають ускладнення під час прийняття планових рішень щодо технічного обслуговування, а саме: визначення кількості постів щоденного технічного обслуговування (ЩТО), номерного технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2) та поточного ремонту (ПР).

Метою статті є пошук прийнятних підходів щодо автоматизації процесів управління технічним обслуговуванням та ремонтом воєнної автомобільної техніки, з подальшим впровадженням.

Апаратно-програмний (автоматизований) комплекс, якщо його застосовувати для сучасної воєнної автомобільної техніки дозволяє накопичувати історію ремонтних робіт за видами техніки (групами експлуатації) і може автоматично розраховувати прогноз відмов техніки у військах, її складальних вузлів, агрегатів та деталей. Також комплекс дозволяє накопичувати як історію отримання запчастин, так і історію закупок, може розраховувати витрати на придбання необхідних запасних частин і матеріалів, відповідно він може автоматично надавати оператору системи інформацію щодо можливих варіантів закупівель.

Автоматизацію технологічного процесу реалізує алгоритм прийняття рішення на базі обробки вихідних даних стосовно об’єкту та навколишнього середовища. Прикладом автоматизації прийняття рішення є роботи в галузі експлуатації рухомого складу вантажних автомобілів, де описано алгоритм вибору автопоїздів для перевезення габаритних вантажів з метою мінімізації енергетичних витрат на виконання транспортних перевезень.

Адаптація наданої інформації до особливостей функціонування військового відомства дозволить підвищити оперативність виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту, а також зменшити фінансові витрати на організацію діяльності виробничо-технічної бази ремонтного підрозділу військової частини для виконання різних за обсягом видів ремонтних робіт.

Посилання

Терентьев А. В. Совершенствование методики расчета производственной программы ТО и ТР подвижного состава : дис. … канд. техн. наук. Санкт-Петербург, 2009. 152 с.

Опанасюк Д. Б., Бегерський М. М., Можаровський О. Є., Опанасюк Є. Г. Дослідження аеродинамічних показників автопоїзда методом фізичного моделювання. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Житомир, 2019. № 1 (83). С. 25–34.

Антонов Д. А. Теория устойчивости движения многоосных автомобилей. Москва : Машиностроение, 1978. 216 с.

Нагорний Є. В., Шраменко Н. Ю. Аналіз функціонування логістичних систем при доставці вантажів. Міжвузівський збірник “Наукові нотатки”. Луцьк, 2010. № 28. С. 353–357.

Чабанний В. Я., Осипов І. М. Тенденції розвитку виробничо-технічної бази автомобільного транспорту. Збірник наукових праць ЦНТУ. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Кропивницький, 2011. № 24 (39), Ч. 2. С. 23–26.

Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту : навч. посіб. / В. В. Біліченко та ін. Вінниця : ВНТУ, 2013.

Удосконалення моделі технічного обслуговування і ремонту автобронетанкової техніки силових структур для забезпечення її експлуатаційної надійності на періоді підвищеної інтенсивності відмов : труди 12 наук-практ. конф., м. Харків, 13 – 14 квіт. 2016 р. Харків, 2016. С. 285–286.

Терминология системы ремонта автомобильной техники : справочник / А. Г. Шмаков и др. Челябинск, 2005. 68 c.

Способ управления ремонтными воздействиями на узлы и агрегаты автотракторной техники : декларац. пат. 2582519 Россия: МПК G01M17/00; заявл. 01.04.14; опубл. 27.04.16, 8 с.

Способ ремонта и технического обслуживания и применяемые в способе аппаратно-программный комплекс для диагностики и система для контроля качества ремонта и технического обслуживания : декларац. пат. 2357215 Россия: МПК G01D21/00, заявл. 10.08.08; опубл. 27.05.09, 23 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ