Формування підходів до оборонного планування на основі спроможностей з урахуванням ресурсного забезпечення

Автор(и)

  • Р. В. Бойко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0001-7240-4299
  • С. П. Леонтович Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-0393-1869
  • Є. І. Марко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-9165-8072
  • М. П. Бутенко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0001-7272-5826

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/62-69

Ключові слова:

Спроможність, ресурсне забезпечення, планування на основі спроможностей.

Анотація

Орієнтація України на Євроатлантичний курс зумовлює необхідність наближення оборонного планування до стандартів НАТО. Планування на основі спроможностей (далі - ПОС) є одним із підходів до оборонного планування, особливістю якого є розвиток спроможностей сил оборони для ефективної протидії загрозам та ризикам як військового, так і невійськового характеру з урахуванням імовірних сценаріїв розвитку кризових ситуацій на довгострокову перспективу, зазвичай, 10-15 років. Оскільки Україна визначилась з пріоритетом вступу до НАТО, то аналіз особливостей застосування ПОС для розвитку власних сил оборони набуває ще більшого значення.

Зміст планування розвитку ЗС України на основі спроможностей складається з комплексу заходів, що здійснюються за єдиними принципами і стандартами з метою своєчасного формування, підготовки та застосування в операціях відповідних спроможностей. Це досягається шляхом реалізації декількох взаємопов’язаних між собою кроків: аналізу стратегічних вказівок (цілей) і політичної стратегії держави; відпрацювання варіантів обстановки (сценаріїв застосування ЗС); визначення завдань військам (силам) відповідно до можливих сценаріїв застосування; визначення вимог до спроможностей військ (сил) на визначений період; визначення нестач спроможностей; пошук та обґрунтування рішень щодо оптимального розподілу ресурсів.

Основою розрахунку витрат на утримання сукупності носіїв спроможностей на поточний рік може бути частка вартості життєвого циклу носія спроможності на рік планування від його загальної вартості, або заздалегідь спланована сумарна вартість утримання на конкретний рік. За визначенням, вартість життєвого циклу носія спроможності є сумарною вартістю витрат на його розроблення, підготовку до прийняття на озброєння, придбання, утримання та експлуатацію, а також утилізацію.

Після розроблення варіанту прогнозованого обсягу фінансування (ресурсного забезпечення) складових сил оборони протягом прогнозних років проводиться оцінка ефективності розвитку Збройних Сил України та інших складових сил оборони на середньострокову перспективу.

Біографії авторів

Р. В. Бойко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук., ст. наук. співроб.

С. П. Леонтович, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. екон. наук.

Є. І. Марко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. екон. наук., ст. наук. співроб.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України від 06.06.2016 р. № 240/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/240/2016#n10 (дата звернення: 25.03.2020).

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : затв. Міністром оборони України 12.06.2017 р. URL: http://www.mil.gov.ua/content/other/Recommendationson_CBP_120617.pdf (дата звернення: 25.03.2020).

Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження / І. С. Руснак та ін. // Наука і оборона. 2017. № 2. С. 3–10.

Сучасні особливості впровадження методу планування на основі спроможностей у систему оборонного планування в Збройних Силах України / О. М. Семененко та ін. // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків, 2017. № 5 (54). С. 187–197.

Ворович Б. О., Наливайко А. Д., Поляєв А. І. Проблемні питання щодо удосконалення системи оборонного планування в силах оборони України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2017. № 2 (60). С. 30–33.

Дєнежкін М. М., Плахута О. Л.Стандарти НАТО та оборонне планування в Збройних Силах України. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України. Київ, 2016. № 3 (77).

Горбулін В. П., Крикун П. М. Розвиток оборонного планування як складової національної системи планування у сфері безпеки і оборони за умов наближених до процедур та стандартів НАТО : аналітична записка. Київ : НІСД, 2017. 17 с.

Методика розподілу оборонного бюджету України між складовими сил оборони з урахуванням показників потреб та пріоритетності завдань цих складових на плановий період / О. М. Семененко та ін. // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2017. № 4 (29). С. 123–131.

Метод прогнозування динаміки розвитку спроможностей Збройних Сил України з урахуванням ефективності освоєння фінансових ресурсів / С. С. Масловський та ін. // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків, 2018. № 2 (56). С. 28–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-25

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ