Аналіз особливостей використання спеціального програмного забезпечення оборонного планування в НАТО

Автор(и)

  • В. А. Федорієнко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-0921-3390
  • О. В. Андрощук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-1032-7459
  • О. В. Головченко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0003-4444-0764
  • Ю. А. Кірпічніков Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0001-6893-3569

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/84-90

Ключові слова:

J-DARTS, програмне забезпечення, оборонне планування, управління оборонними ресурсами, обробка даних, ІТ-сервіс.

Анотація

У роботі розглядається стан та ретроспективний аналіз спеціального програмного забезпечення, що використовується для підтримки процесів оборонного планування в Збройних Силах України. А саме, модель управління оборонними ресурсами DRMM, інформаційно-аналітична система “Ресурс” та підсистема “Рішення” Єдиної системи управління адміністративно-господарськими процесами Збройних Сил України на базі програмної платформи SAP ERP.

Відповідно до положень Стратегічного оборонного Бюлетеня, Збройні Сили України переходять на оборонне планування на основі спроможностей. Даний тип планування є стандартним типом для країн НАТО. Структура планування НАТО, що наведена у статті є прототипом для майбутнього планування Збройних Сил України. Наразі існує потреба у програмних інструментах для оборонного планування, які б відповідали вимогам щодо сумісництва з системами планування збройних сил країн-партнерів НАТО. Для цього, у ході дослідження був проведений загальний аналіз спеціального програмного забезпечення систем військового планування країн НАТО. Авторами були визначені основні тенденції побудови сучасних зарубіжних систем військового планування. Була проведена узагальнена класифікація систем планування за їх призначенням, які є поширеними в країнах НАТО. Із наведених технологій був виділений інструмент динамічного аналізу та перепланування (DART) та Інструментарій для формування аналітичного запиту об’єднаного оборонного планування (J-DARTS). Ця технологія за своїм функціональним призначенням та наповненням найбільш повно відповідає задачам оборонного планування на національному рівні. Тому комплексний програмний інструмент для планування і аналізу оборонного планування у НАТО був досліджений більш детально. Враховуючи широку функціональність J-DARTS, даний інструмент пропонується розглянути для тестування потреб ведення оборонного планування в Збройних Силах України.

Біографії авторів

О. В. Андрощук, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. психол. наук

Ю. А. Кірпічніков, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук

Посилання

NATO Defence Planning Capability Review 2017/2018. NATO Documents. 2018. URL: https://www.fmn.dk/temaer/nato/Documents/NATO-Defence-Capability-Review-2017-2018-Denmark-Overview.pdf.

Shahbazian E. Requirements for the GCCS-M Replacement based on Land Forces Systems [Електронний ресурс] / Elisa Shahbazian // Defence Research and Development Canada. 2015. URL: http://cradpdf.drdc-rddc.gc.ca/PDFS/unc200/ p801735_A1b.pdf.

Сиротенко А. М., Іващенко А. М., Степанюк М. Ю. Інформаційна система управління оборонним плануванням на основі спроможностей J-DARTS і можливості її впровадження у Збройних Силах. Наука і оборона. 2018. № 4. С. 29–34. DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-5-4-29-34.

Шевченко В. Л. Оптимізаційне моделювання в стратегічному плануванні. Київ : НУОУ, 2011. 283 с.

Комп’ютерна модель управління оборонними ресурсами “DRMM”: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / В. Л. Шевченко та ін. ; за ред. В. Л. Шевченко. Київ : ННДЦ ОТ і ВБ, 2004. 218 с.

Тимошенко Р. І., Лобко М. М. Проблеми вдосконалення планування оборони України. Наука і оборона. 2018. № 1. С. 11–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauio_2018_1_4.

Биченков В. В. Синтез системи підтримки прийняття рішень визначення рівня спроможностей Збройних Сил України в ході оборонного планування. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2015. № 3. С. 9–17.

Survey of Military Planning / A. Guitouni, A. Boukhtouta, A. Bedrouni та ін. // Defence Research and Development Canada. 2011. URL: https://www.researchgate.net/publication/228437196_AGuitouni_A_survey_of_military_planning_systems.

Glærum S., Hennum A. Analytical Support to Defence Transformation. Norwegian Defence Research Establishment. 2010. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/21f0/39f8c758ce9543dd6238e6932dd7d69b6a12.pdf.

Sigurd G., Hennum A. Analytical Support to Norwegian Long-Term Defence Planning. Mimořádné číslo. 2016. № 25. С. 78–87.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України від 06.06.2016 р. № 240/2016. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/2402016-20137 (дата звернення: 25.04.2020).

Облік оборонних ресурсів за допомогою формуляра військової частини. Частина 1. Методики опрацювання формуляра : монографія / В. Л. Шевченко та ін. ; за ред. Є. Ф. Шелеста, В. Л. Шевченка. Київ : ННДЦ ОТ і ВБ України, ГШ ЗС України, 2003. 160 с.

Сініцин І. П., Сироватський Л. А., Милашенко Ю. І. Особливості автоматизації процесів первинного обліку наявних ресурсів військових частин Збройних Сил України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2013. № 1. С. 73–76.

Escherich B, Pfriemer H., Ullwer W. SAP for DFPS – Implementierung und Customizing. Bonn : SAP press, 2010. 664 с.

Андерсон Д., Ларокка Д. SAP за 24 часа / пер. с англ. B. М. Koтовский. Днепропетровск : Баланс Бизнесс Букс, 2007. 400 с.

Педан Ф. П., Руденська Г. В., Ткаченко М. В., Федоренко Р. М. Порівняльний аналіз інформаційних систем автоматизації процесів управління фінансово-економічною діяльністю. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2016. № 2. С. 95–100.

Степанюк М. Ю., Юрчина Ю. В. Проблеми переходу до планування на основі спроможностей. URL: http://defpol.org.ua/ index.php/produkty-tsentru/aleia-heroiv/448-problemy-perekhodu-do-planuvannia-na-osnovi-spromozhnostei.

Wilkins D., Myers K., Lowrance J. Planning and Reacting in Uncertain and Dynamic Environments. Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence. 1995. № 7. С. 197–227.

Zweben M., Fox M. S. Intelligent Scheduling. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994. 709 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-26

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ