Управління ризиками створення елементів автоматизованих систем управління

Автор(и)

  • В. В. Беляченко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0003-3938-5158
  • С. В. Бобров Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-9647-9700
  • М. К. Утюшев Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-7386-7831

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/101-106

Ключові слова:

Ризики ІТ-проєктів, метод оцінювання ризиків, шкала Харрингтона.

Анотація

В статті наведено дослідницькі дані щодо ризиків ІТ-проєктів, які систематично спостерігались впродовж декількох десятиліть. Серед цих ризиків є як унікальні, властиві виключно ІТ-проєктам, так і типові, властиві будь-яким проєктам. Використання систематизованих переліків ризиків полегшує завдання планування сценаріїв реагування та заходів.

Проте, враховуючи що будь-який ризик за визначенням є подією ймовірнісною, то необхідно вирішити задачу врахування суб`єктивної експертної оцінки ймовірності, впливу та значущості, які впливають на управлінські рішення щодо бюджетів, ресурсів, термінів проєктів і горизонтів планування.

В статті розглянуто метод отримання числової оцінки впливу, ймовірності та значущості ризиків за допомогою застосування до результатів експертних оцінок вербально-числової шкали Харрингтона та алгоритму нечіткого виведення Такаги-Сугено. Метод відрізняється від методу оцінювання за шкалою Сааті, шкалою Лікерта та методу з використанням алгоритму Мамдані меншою трудомісткістю та простотою сприйняття. Наведено приклад оцінювання типового проєктного ризику – нереалістичного графіку та бюджету. Результати оцінки ризиків запропонованим методом можуть бути використані для наукового обґрунтування напрямів, бюджетів, ресурсів та тривалості необхідних заходів з реагування на ризики створення автоматизованих систем управління та інших елементів ІТ-архітектури ЄАСУ ЗСУ.

Біографія автора

С. В. Бобров, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук, доцент

Посилання

Addison T., Vallabh S. Controlling Software Project Risks – An Empirical Study of Methods Used by Experienced Project Managers. Proc. SAICSIT. 2002. pp. 128–140. URL: https://people.dsv.su.se/~joco2917/ ft_gateway.cfm97.pdf.

Sumner M. Risk Factors in Enterprise-wide/ERP Projects. J. of Inf. Technol. 2000. № 15. P. 317–327. URL: https://www.academia.edu/1099573/Risk_factors_in_enterprise_wide_ERP_projects.

Abdelrafe Elzamly, Burairah Hussin, Norhaziah Md Salleh. Top Fifty Software Risk Factors and the Best Thirty Risk Management Techniques in Software Development Lifecycle for Successful Software Projects. International Journal of Hybrid Information Technology. Vol. 9, No 6 (2016), pp. 11–32. URL: https://gvpress.com/ journals/IJHIT/vol9_no6/2.pdf.

8th Global Project Management Survey of Project Management Institute “Pulse of profession 2016”. Page 23. URL: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/ public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2016.pdf.

Standish Group. CHAOS Report 2018: Decision Latency Theory: It’s All About the Interval. URL: https://www.standishgroup.com/store/.

Николаенко В. С. Внедрение риск-менеджмента в ИТ- проекты. Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 54. C. 63–88. URL: https://cyberleninka.ru/article/ n/vnedrenie-risk-menedzhmenta-v-it-proekty.

Harrington E. C., Jr. The Desirability Function. Industrial Quality Control. 1965. № 21 (10). рр. 494–498.

Burkovic O., Rakovic L. Risks in Information Systems Development Projects. Management. 2009. Т. 4, № 1. С. 13–19. URL: http://www.ef.uns.ac.rs/mis/archive-pdf/2009%20-%20No1/MIS2009_1_3.pdf.

Уткин Л. В., Симанова Н. В. Обобщение метода анализа иерархий для принятия решения при неточных сравнениях с использованием теории Демпстера-Шейфера. Известия ОрелГТУ. Информационные системы и технологии. Орел, 2007. № 4/268 (535). С. 223–227. URL: https://readera.org/obobshhenie-metoda-analiza-ierarhij-dlja-prinjatija-reshenij-pri-netochnyh-142144614.

Ехлаков Ю. П., Пермякова Н. В. Нечеткая модель оценки рисков продвижения программных продуктов. Бизнес-информатика. 2014. № 3 (29). C. 69–78. URL: https://bijournal.hse.ru/data/2014/11/25/1101705940/7.pdf

Титов А. И., Хомоненко А. Д. Выбор программного обеспечения с помощью алгоритма Такаги-Сугено на примере систем управления проектами. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2016. № 1 (236). С. 41–52. URL: https://infocom.spbstu.ru/article/2016.48.5/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-26

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ