Аналіз інтеграцій програмних інструментаріїв ведення проєктів щодо можливості їх використання для потреб Збройних Сил України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/107-112

Ключові слова:

Управління проєктом, інструментарії ведення проєктів, управління ресурсами.

Анотація

Забезпечити ефективне управління проєктами у різних сферах діяльності ЗСУ без використання сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, практично неможливо. Процес управління проєктом можна значно полегшити, якщо проєктна команда буде використовувати програмні інструментарії, які створені спеціально для цих цілей. Сучасні інформаційні системи, розроблені  на замовлення МО України та Збройних сил України, нині перебувають на різних стадіях життєвого циклу, що підтверджує зацікавленість у прискореній  інтеграції існуючих програмних інструментаріїв ведення проєктів на різноманітних програмних платформах, та прийняття на озброєння.

Метою статті є аналіз підходів до вибору програмних інструментаріїв ведення проектів для потреб Збройних Сил України.

Найбільш широко представленими пакетами програмних інструментаріїв ведення проєктів для оптимізації діяльності корпорацій є такі: MS Project 2019, Wrike, Bitrix24, Oracle Primavera, та інші. Вони виконують майже однаковий набір функцій, інтерфейс їх також подібний. Однак, існує низка відмінностей між цими програмними інструментаріями, що дозволяє фахівцеві вибрати продукт, найзручніший з його погляду.

Стаття присвячена аналізу проблем оцінювання придатності інструментаріїв ведення проектів різних масштабів у ході створення інформаційних систем військового призначення. Приведені приклади вже впроваджених проектів за допомогою різноманітних інструментаріїв, виявлені і описані переваги та недоліки основних програмних інструментаріїв для ведення проектів.

Аналізуючи можливі інтеграції розглянутих інструментаріїв з точки зору зручності інтерфейсу, можливості організації віртуальних робочих команд, використання відео конференцій, сумісності з MS Office 365 та досвід застосувань інструментарію у великих компаніях доцільне використання Microsoft Project для ведення проєктів військового призначення.

Біографії авторів

Р. В. Лісневський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

канд. техн. наук, доцент

М. П. Костіков, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

канд. техн. наук, доцент

Посилання

Морозов А. О., Косс В. А. Управління розробкою Єдиної АСУ збройних сил. Наука і оборона. 2006. № 2. С. 30–34. URL: http://www.immsp.kiev.ua/perspages/ koss_va/publ/5_syst_proekt.pdf.

Войтенко О. С. Когнітивні моделі та інформаційні технології управління проєктами та програмами : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22. Київ, 2008. 22 с.

Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проєктами : підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2018. 432 с.

Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду управління проєктами з впровадження інформаційних технологій / А. А. Рибидайло та ін. // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2015. № 1 (53). С. 55–64.

Инюшкина О. Г. Проектирование информационных систем (на примере методов структурного системного анализа) : учеб. пособие. Екатеринбург : Форт-Диалог Исеть, 2014. 240 с.

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016. Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем. (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT). [Чинний від 2016-12-27]. Вид. офіц. Київ : УкрНДНЦ, 2018. 84 с.

ДСТУ ISO/IEC 15289:2014. Інженерія систем і програмного забезпечення. Контент життєвого циклу інформаційної продукції (документації): (ISO/IEC 15289:2011). [Чинний від 2014-12-30].

ДСТУ ISO/IEC 16085:2016. Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу. Керування ризиками: (ISO/IEC 16085:2006, IDT). [Чинний від 2016-12-27]. Вид. офіц. Київ : УкрНДНЦ, 2018. 34 с.

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 16326:2015. Розроблення систем та програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Керування проєктами: (ISO/IEC/IEEE 16326:2009, IDТ). [Чинний від 2015-12-18]. Вид. офіц. Київ : УкрНДНЦ, 2015. 31 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-27

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ