Обґрунтування бойового складу угруповання військ для відбиття агресії

Автор(и)

  • О. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-1131-0904
  • В. Бойко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-3264-7111
  • І. Загорка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-0693-1434

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/6-11

Анотація

Найважливішим завданням, яке вирішується органами військового управління під час створення угруповання військ для відбиття агресії, є визначення його раціонального складу. У статті запропонована методика обґрунтування бойового складу угруповання військ, яка базується на використанні методу таксономії.

Угруповання військ розглядається як складна організаційно-технічна система, її основою є ударна підсистема, яка містить бойові сили і засоби родів військ видів Збройних Сил. Саме для визначення її складу призначена методика.

Визначення бойового складу ударної підсистеми здійснюється для можливих способів бойових дій військ противника і своїх військ. При цьому кожному способу бойових дій військ противника протиставляється декілька способів бойових дій наших військ. Для кожного способу бойових дій наших військ з використанням методу планування експериментів формуються варіанти бойового складу ударної підсистеми угруповання наших військ.

Раціональний варіант бойового складу ударної підсистеми визначається для кожного способу бойових дій угруповання наших військ з використанням методу таксономії за показниками, які характеризують ефективність його застосування і вартість озброєння. При розв’язанні задачі враховуються тільки варіанти бойового складу ударної підсистеми, при яких забезпечується ефективність застосування угруповання військ не нижче потрібної.

Удруге метод таксономії використовується для вибору найкращого (збалансованого) варіанта бойового складу із раціональних варіантів, які були визначені для кожного способу бойових дій угруповання військ. Двоетапне використання методу таксономії дозволяє найбільш обґрунтовано визначати бойовий склад угруповання військ з урахуванням можливих способів бойових дій військ противника.

Наведена методика може використовуватися органами військового управління під час визначення бойового складу угруповання військ для відбиття агресії.

Біографії авторів

О. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

д-р військ. наук, професор

В. Бойко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд.  екон. наук, ст. наук. співроб.

І. Загорка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

I. Zahorka

Посилання

Тимошенко Р. І., Загорка О. М. Загальні методологічні положення воєнно-економічного обґрунтування складу Збройних Сил України на сучасному етапі їх реформування. Наука і оборона. 2014. № 1. С. 43–48.

Основы теории и методологии планирования строительства вооруженных сил Российской Федерации : военно-теоретический труд / под общ. ред. А. В. Квашнина. Москва : Воентехиздат, 2002. 232 с.

Методичний підхід до визначення бойового складу Збройних Сил воєнного і мирного часу / О. М. Загорка, В. С. Фролов, В. М. Можаровський, І. О. Загорка // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 1 (65). С. 6–11.

Можаровський В. М., Загорка О. М. Основні положення методики визначення варіанта (способу) бойових дій та складу угруповання військ (сил) для відбиття агресії. Наука і оборона. 2011. № 1. С. 3–6.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки. Москва : Наука, 1973. 160 с.

Денисов А. А. Теория больших систем управления : уч. пособ. для вузов / А. А. Денисов, Д. Н. Колесников. Ленинград : Энергоиздат, 1982. 288 с.

Барабащук В. И., Креденцер Б. П., Мирошниченко В. И. Планирование эксперимента в технике / под общ. ред. Б. П. Креденцера. Киев : Техника, 1989. 200 с.

Ашмарин И. П., Васильев Н. Н., Амбросов В. А. Быстрые методы статистической обработки и планирование экспериментов. Ленинград : Ленингр. университет, 1974. 76 с.

Таблицы планов эксперимента для факторных и полиномиальных моделей / В. З. Бродский и др. Москва : Металлургия, 1982. 350 с.

Загорка О. М., Мосов С. П., Сбітнєв А. І., Стужук П. І. Елементи дослідження складних систем військового призначення : навч. посіб. Київ : НАОУ, 2005. 100 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. Москва : Финансы и статистика, 1989. 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-19

Номер

Розділ

ВОЄННА СТРАТЕГІЯ