Рекомендації щодо протидії агентам впливу та рухам опору, які діють в інтересах держави-ініціатора гібридної агресії

Автор(и)

  • Д. Федянович Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • С. Возняк Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • В. Доброгурський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/27-32

Ключові слова:

Агенти впливу; асиметрична протидія; гібридна агресія; рух опору; спеціальна операція; методи протидії; способи протидії агентам впливу.

Анотація

Досвід України у протидії гібридній агресії показав, що держава-ініціатор гібридної агресії використовує всі можливі інструменти та механізми для досягнення стратегічних цілей деструктивного впливу на відповідні сфери національної безпеки держави, проти якої вона здійснює агресію. В сучасних умовах сферами діяльності “агентів впливу” та “рухів опору” є – політична, економічна, інформаційна та частково військова. Питанням нейтралізації, так званих, агентів впливу та рухів опору, які діють в інтересах держави-агресора приділяється недостатньо уваги, зважаючи на його специфічність. Системних досліджень з цього питання у відкритих джерелах не виявлено.

Мета статті – обґрунтування рекомендацій щодо протидії агентам впливу та рухам опору, що діють в інтересах держави-ініціатора гібридної агресії.

Доцільним є закріплення в українському законодавстві поняття “агент впливу” та введення відповідальності не лише за діяльність цих осіб на території України, а й за співпрацю з ними.

Потребує удосконалення нормативно-правова база щодо притягнення агентів впливу до відповідальності з визначенням механізмів їх чіткої ідентифікації та недопущення використання поняття “агент впливу” для обмеження свободи слова та думки.

Рекомендацією є удосконалення системи протидії гібридним загрозам за рахунок вирішення проблемних питань протидії агентам впливу в умовах асиметричної протидії гібридній агресії РФ.

На прихованій фазі гібридної агресії методами протидії доцільно вважати методи, які використовують агенти впливу та рухи опору, але спрямовані суб’єктами сектору безпеки і оборони проти них самих.

Біографії авторів

Д. Федянович, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, ст. наук. співроб.

С. Возняк, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

В. Доброгурський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

V. Dobrogursky

Посилання

Михайло Гончар, Володимир Горбач, Сергій Савченко. Осінь гібридного наступу. Операція “Через народовладдя до федералізації”. URL: https://zn.ua/ukr/internal/osin-hibridnoho-nastupu-operatsija-cherez- naodovlad dja-do-federalizatsiji.html (дата звернення: 09.02.2021).

Моделі і ціна врегулювання конфлікту на Донбасі: міжнародний досвід та українські реалії / Філіпчук В., Октисюк А, Поворозник В, Ярошенко Є. // Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД). 2016. С. 11–18. URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/donetsk.pdf (дата звернення: 09.02.2021).

Доброгурський В. І., Дублян О. В. Рекомендації щодо визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу асиметричної протидії в інтересах здійснення контролю території збройного конфлікту. Актуальні проблеми застосування національної гвардії України для здійснення контролю території збройного конфлікту неміжнародного характеру : зб. тез доп. наук.-практ. семінару. (Харків, 27 лист. 2020 р.). Харків, 2020. С. 9–13.

Воєнні аспекти протидії “гібридній” агресії: досвід України : монографія / колектив авторів ; за заг. ред. А. М. Сиротенка. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 176 с.

Леонов В. В., Ворович Б. О. Парадокс асиметрії в сучасних міжнародних збройних конфліктах. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2016. № 1 (56). С. 29–34.

Богданович В. Ю., Сиротенко А. М., Дублян О. В. Концепція асиметричної протидії ворожій державі для нейтралізації її впливу на визначальні сфери національної безпеки України. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2020. № 3 (40). С. 7–11.

Комплексна модель процесу протидії гібридній агресії / В. Ю. Богданович, А. М. Сиротенко, О. В. Дублян, О. В. Передрій, В. П. Малінко. Вісник воєнної розвідки. Київ, 2020. № 61. С. 93–98.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році : Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ : НІСД, 2018. 688 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-02/Analit_Dopovid_Poslannia_2018.pdf (дата звернення: 12.02.2021).

Світова гібридна війна: український фронт : колект. монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ : НІСД, 2017. 494 с.

Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури : Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 р. № 1109. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 06.02.2021).

Юсупова-Фарзалиева Д. М. Информационно-коммуникативные технологии как основа “цветных революций” в современных политиях : автореф. дисс. … канд. полит. наук. Пятигорск, 2012. 24 с. URL: https://www.dissercat.com/content/informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii-kak-osnova-tsvetnykh-revolyutsii-v-sovremennykh-p (дата звернення: 06.02.2021).

Пономарева Е. Г. Секреты “цветных революций”. Современные технологии смены политических режимов. Свободная мысль. 2012. № 1–2. С. 43–59.

Меркурьев В. В., Агапов П. В. Противодействие технологиям “цветных революций” в системе мер по предупреждению преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Всероссийский криминологический журнал. 2014. № 2. С. 63–71.

Сивков Константин “Троянский конь” агрессия нового типа. Военно-промышленный курьер. 2020. 8–14 сентября. (№ 34 (847)) URL: http://www.vpk-news.ru (дата звернення: 12.02.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ВОЄННА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ