Застосування воєнної сили для врегулювання сучасних воєнних конфліктів

Автор(и)

  • Н. Андріянова Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • М. Шпура Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • В. Федорієнко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/41-45

Ключові слова:

Воєнна сила; сучасний воєнний конфлікт; воєнні інструменти вирішення сучасних воєнних конфліктів; ООН.

Анотація

У статті, на основі фундаментальних робіт в галузі конфліктології, статей сучасних дослідників, міжнародних нормативно-правових документів відбулася спроба проаналізувати роль і значення використання воєнної сили при вирішенні сучасних воєнних конфліктів, причини і міжнародні норми її використання.

Сьогодні, з появою нових гібридних конфліктів відбувається переоцінка ролі і значення використання воєнної сили при вирішенні сучасних воєнних конфліктів. Але, тим не менш, війна в Україні, Афганістані, Сирії, Лівії, Ємені довів, що людство ще не готове перейти повністю на невоєнні інструменти вирішення конфліктів і відмовитись від застосування воєнної сили.

Нажаль, як доводить історія, сьогодні найдієвішим та, в той же час, найрадикальнішим інструментом врегулювання збройних конфліктів залишається використання воєнних сил і засобів. В статті визначено, що воєнна сила держави – величина інтегрована, що втілює у собі міць не тільки її збройних сил, а й військової економіки, науки, морального духу народу і воїнів збройних сил і використовується як кардинальна міра вирішення конфліктів.

Воєнна сила залишається невід’ємним інструментом врегулювання сучасних воєнних конфліктів, одним з основних засобів досягнення зовнішньополітичних цілей. Але, в той же час, застосування воєнних сил і засобів загалом не вирішують проблему врегулювання сучасного воєнного конфлікту. У кращому випадку воно створює лише передумови для цієї мети. Велике значення у закріпленні миру при вирішенні сучасного воєнного конфлікту приділяється і невоєнним заходам.

Біографії авторів

Н. Андріянова, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. політ. наук

М. Шпура, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, старший науковий співробітник

В. Федорієнко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

V. Fedoriienko

Посилання

Fukuyama F. The End of History and the Last Man. NewYork, Oxford, FreePress, 1992. 418 p.

Перепелица Г. Военно-политический конфликт: сущность, прогнозирование, урегулирования : дис. д-ра полит. наук. Київ, 1994. 290 с.

Парахонський Б. О., Яворська Г. М. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл : монографія. Київ : НІСД, 2019. 560 с.

Загребельний О. Силові способи врегулювання воєнно-політичних конфліктів. Політологічний вісник. 2014. Вип. 72. 397-408. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pv_2014_72_38.pdf (дата звернення: 10.02.2021).

Пелих А. Концепції застосування військової сили в системі державної політики національної безпеки США. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 62–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_2_9 (дата звернення: 10.02.2021).

Григоренко Я., Черненко Д. Воєнна сила сучасної держави як категорія міжнародних відносин: поняття та шляхи вдосконалення. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 299–301. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/68.pdf (дата звернення: 10.02.2021).

Арбатов А. Угрозы реальные и мнимые: военная сила в мировой политике начала XXI в. 2013. URL: http://globalaffairs.ru/number/ugrozy-realnye-imnimye-15863 (дата звернення: 12.12.2020).

Smith J. The Growth and Decadence of Constitutional Government. New York : Henry Holt and Company. 476с.

Пунда .В., Козинець І.П., Клименко В.С. Міжнародні відносини та зовнішня політика України : підр. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 328 с.

Бернадський Б.В. Міжнародні конфлікти : курс лекцій. Київ : Персонал, 2012. 366 с.

Шпура М.І., Кульчицький О.С., Комолаєва Т.М. Аналіз підходів, механізмів і способів, що використовує НАТО та інші міжнародні організації з безпеки для врегулювання сучасних воєнних конфліктів. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 3 (67). С. 28–35.

The Decline in Global Violence: Evidence, Explanation and Contestation. Human Security Research Group Report. Simon Fraser University. Vancouver, Human Security Press, 2013. 118 p.

Гали Б. Повестка дня для мира. ООН. Нью-Йорк, 1992. 127 с.

Supplement to An Agenda for Peace. Position Paper of the Secretary – General on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations. SIPRI Yearbook, Oxford University Press. P. 91–100; UN documents A 50/60 (S/1995/1). 3 Jan. 1995.

Іващенко А.М., Возняк С.М. Аналіз можливих форм і способів проведення миротворчої операції ООН на Сході України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. № 2 (63). 2018. C. 32–38.

Військовий спостерігач ООН : навч. посіб. Т.1. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. 400 с.

Горбулін В.П. Забезпечення оборони та безпеки України: актуальні проблеми і шляхи їх вирішення. Вісник Національної академії наук України. Київ, 2019. № 9. С. 3–18. URL: http://dspace.nbuv. gov.ua/handle/123456789/160443 (дата звернення: 12.12.2020)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВОЄННІЙ СФЕРІ