Оборонний менеджмент: підходи до управління процесами оборонного планування

Автор(и)

  • П. Щипанський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • Ю. Мудрак Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • Ф. Саганюк Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/52-58

Ключові слова:

Збройні Сили України; модель; оборонний менеджмент; оборонне планування; сили оборони; спроможності.

Анотація

Державна політика у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва зараз спрямовується на створення сучасних мобільних і боєздатних сил оборони, які користуватимуться повагою в суспільстві та в іноземних партнерів і міжнародних організацій, спільно з іншими інституціями держави забезпечуватимуть всеохоплюючу оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності.

У численних наукових публікаціях обґрунтовуються різні моделі та необхідність підвищення у нинішніх умовах ефективності оборонного менеджменту з управління процесами оборонного планування, передусім забезпечувального характеру, з метою досягнення визначених стратегічних цілей оборонної реформи та наближення цих процесів до стандартів, прийнятих у арміях держав-членів НАТО.

Метою статті є пошук ефективних підходів до формування моделі управління процесами оборонного планування, наближення їх до сучасних потреб та принципів і стандартів, прийнятих у арміях розвинутих держав-членів НАТО.

Оборонне планування здійснюється з метою забезпечення обороноздатності держави шляхом визначення пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони, їх спроможностей, озброєння та військової техніки, інфраструктури, підготовки військ (сил), а також розроблення відповідних концепцій, програм і планів з урахуванням реальних і потенційних загроз у воєнній сфері та фінансово-економічних можливостей держави. Воно здійснюється із застосуванням методу планування на основі спроможностей, який спрямовується на їх розвиток на довгострокову перспективу. Процес оборонного планування включає: планування спроможностей; програмування розвитку спроможностей; бюджетування та управління ресурсами; виконання програм і планів.

Для якісної підготовки та здійснення ефективного оборонного менеджменту з управління процесами оборонного планування доцільно вдосконалити методику виконання цієї роботи на практиці, наблизити ці процеси до принципів і стандартів, прийнятих у арміях держав-членів НАТО.

Біографії авторів

П. Щипанський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, професор

Ю. Мудрак, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Y. Mydrak

Ф. Саганюк, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. юрид. наук., доцент

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25.03.2021 р. “Про Стратегію воєнної безпеки України” : Указ Президента України від 25.03.2021 № 121/2021.

Ачкасов А. Є., Воронков О. О. Конспект лекцій з курсу “Економіко-математичне моделювання”. Харіків : ХНАМГ, 2011. 204 с.

История менеджмента : уч. пособ. / под ред. Д. В. Валового. Москва : ИНФРА, 1997. С. 218–220.

Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.

Клименко О. Базові засади імплементації міжнародних нормативних документів у діяльності наукових бібліотек України: термінологічний аспект. URL: http://nbuviap.gov.ua/ index.php? option=com (дата звернення: 04.01.2021).

Руснак І. С., Петренко А. Г., Яковенко А. В., Романюк І. М., Кохно В. Д. Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження. Наука і оборона. 2017. № 2. С. 3–10.

Петренко A. Г. Щодо впровадження оборонного менеджменту та управління змінами в Міністерстві оборони України. Наука і оборона. 2019. № 2. С. 3–8.

Романченко І. С., Богданович В. Ю., Дєнєжкін М. М. Теоретико-методологічні засади побудови системи управління ефективністю планування та виконання програм розвитку Збройних Сил України. Наука і оборона. 2015. № 3–4. С. 50–55.

Тютюнник В. П., Лобко М. М. План оборони України: проблеми та рекомендації щодо визначення структури цього нового документа. Виклики та ризики. Безпековий огляд Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння : аналіт. бюлет. 2019. № 19 (130). С. 10–21.

Щипанський П. В., Вдовін О. Г. Мобілізаційний резерв як фактор збільшення можливостей національної економіки задовольнити потреби Збройних Сил України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 2 (66). С. 22–28.

Горовенко В. План оборони України: у зоні особливої уваги. Defense express. 2019. 24 жовтня.

Тютюнник В. П., Горовенко В. К. Як імплементувати Закон України “Про національну безпеку України”. Defense Express. 2018. 6 вересня.

Порядок організації та здійснення оборонного планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони : затв. наказом Міністерства оборони України від 22.12.2020 р. № 484.

Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту : монографія / А. Павліковський, В. Фролов, Ф. Саганюк, Ю. Мудрак та ін.; за заг. ред. д-ра військ. наук А. Сиротенка. Київ : НУОУ, 2020. 276 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-04

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ПЛАНУВАННЯ