Питання підвищення ефективності управління мобілізаційною підготовкою оборонного сектору національної економіки України

Автор(и)

  • О. Гріненко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/59-66

Ключові слова:

Мобілізаційна підготовка оборонного сектору національної економіки України; система управління, ресурсне забезпечення.

Анотація

Система державного управління мобілізаційною підготовкою є складовою частиною загальної системи управління державою, яка спрямовує свою діяльність в тому числі на мобілізаційну готовність оборонного сектору національної економіки України, ресурсне забезпечення заходів, що проводяться.

Визначені шляхи підвищення ефективності управління мобілізаційною підготовкою оборонного сектору національної економіки України та ролі  центральних органів виконавчої влади, органів державної влади, інших державних органів, відповідальних за впровадження заходів мобілізаційної підготовки в держави.

Мобілізаційну підготовку оборонного сектору національної економіки, як це і передбачає діюча нормативно-правова база держави,доцільно розглядати  за чотирма основними напрямами, а саме:

мобілізаційну підготовку до функціонування системи управління державою в особливий період;

мобілізаційну підготовку до мобілізаційного розгортання Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

мобілізаційну підготовку до функціонування національної економіки в особливий період;

мобілізаційну підготовку до функціонування системи забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Вирішення питань мобілізаційної підготовки національної економіки  у складі діючої економіки ускладняється незавершеністю галузевого структурування за багатьма напрямами. Тому в існуючий структурі національної економіки мобілізаційну підготовку підприємств повинен організовувати центральний орган виконавчої влади в інтересах якого буде працювати зазначене підприємство.

Пропонується створити в складі зазначених центральних органів виконавчої влади потужні виконавчі структури.

Біографія автора

О. Гріненко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, доцент

Посилання

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України від 21.10.1993 р. № 3544-XII. ВВР, 1993, № 44, ст. 417. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 (дата звернення: 02.01.2021).

Гріненко О. І. Ворович Б. О., Кутовий О. П. Аналіз системи управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією національної економіки. Визначення проблемних питань її функціонування. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2020. № 1 (68). С. 44-51.

Гріненко О. І., Кутовий О. П., Шапталенко М. І. Мобілізаційні спроможності оборонного сектору національної економіки України: погляди на ефективність. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 2(66). С. 29–34.

Горбулін В. П. Зубарєв В. В., Скурський П. П., Кутовий О. П. Проблемні питання формування ефективної системи управління оборонно-промисловим комплексом України. Національна безпека: український вимір. 2009. № 4 (23). С. 11-20.

Волотівський П. Б., Дупляк П. П. Щодо причин низької якості управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією в державі. Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду : мат. міжвідом. наук.-практ. конф. м. Київ, 16 квіт. 2015 р. Київ, 2015. С. 77–83.

Показники ВВП країн світу. URL: https:///knoema.ru/nwnfkne/%D0%BC% D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0% B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0 %B2%D0%BF-%D0%B2-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1 %82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата звернення: 02.01.2021).

Рынок и мобилизационные мощности в промышленности (на примере США). URL: http://svop.ru/wp-content/uploads/2018/10/ Voenny Vestnik MFIT_No3_RYNOK-I-MOBILIZACIONNYE-МOSCHNOSTI. pdf (дата звернення: 04.01.2021).

Оцінка та управління якістю планів. URL: https://library.if.ua/book/122/8069.html (дата звернення: 04.01.2021).

Ширалієв Р. Ш. Проблемні питання законодавчого, нормативно-правового та організаційного характеру, що впливають на функціонування національної економіки України в особливий період та забезпечення потреб оборони. Проблеми своєчасного забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами в особливий період. Можливі шляхи їх вирішення : мат. наук.-практ. семінару. м. Київ, 26 лист. 2015 р. Київ, 2015. С. 19–26.

Волотівський П. Б. Питання мобілізаційного планування національної економіки України. Зміст, принципи та підходи щодо його організації в сучасних умовах. Наука і оборона. 2018. № 2. С. 17–24.

Горовенко В. К., Щипанський П. В. Деякі проблеми організації мобілізаційної підготовки України. Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду : мат. міжвідом. наук.-практ. конф. м. Київ, 16 квіт. 2015 р. Київ, 2015. С. 23–26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-04

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ПЛАНУВАННЯ