Аналіз чинників, що впливають на виконання завдань Військово-Морськими Силами під час захисту економічної діяльності держави на морі в умовах гібридних дій противника

Автор(и)

  • С. Яким’як Кафедра Військово-Морських Сил командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • Є. Вдовицький Кафедра Військово-Морських Сил командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/75-81

Ключові слова:

Військово-морські сили; захист економічної діяльності на морі; зовнішні та внутрішні чинники; гібридні дії.

Анотація

В результаті захоплення Криму Російська Федерація встановила та здійснює контроль над значною частиною територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, об’єктів виробничої діяльності на морі, морської інфраструктури та інших складових морського потенціалу України. При цьому, вона не лише веде незаконну економічну діяльність в неконтрольованих Україною водах, а й здійснює гібридні дії щодо перешкоджання провадженню Україною морегосподарської діяльності. Це обумовлює необхідність залучення до її захисту сил (військ) Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі – ВМС).

Питання щодо ведення гібридних дій Російською Федерацією в морі, їх вплив на ведення економічної діяльності Україною, застосування ВМС для виконання завдань щодо протидії противнику досить добре висвітлені у наукових дослідженнях останніх років. Проте аналіз впливу чинників на ефективність застосування сил (військ) під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі в умовах гібридних дій противника комплексно не проводився та не був предметом окремого дослідження.

У статті визначено зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на застосування ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі та проведено аналіз характеру їх впливу на ефективність застосування сил (військ).

Виявлено низку обмежень, що обумовлені зазначеними чинниками, на просторові та часові показники виконання силами (військами) ВМС завдань, а також способи їх виконання.

Встановлено, що в теперішній час чіткий перелік завдань щодо захисту економічної діяльності держави на морі та способи їх виконання в чинних керівних документах з питань застосування ВМС не визначені, через що їх виконання здійснюється несистемно та епізодично.

Вказано на необхідність обґрунтування переліку завдань та доцільних способів їх виконання силами (військами) ВМС для ефективного захисту економічної діяльності України на морі.

Біографії авторів

С. Яким’як, Кафедра Військово-Морських Сил командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук, доцент

Є. Вдовицький, Кафедра Військово-Морських Сил командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

E. Vdovitsky

Посилання

Яким’як С. В. Розвиток України як морської держави: пріоритети державної морської політики в умовах збройної агресії РФ. Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України : матеріали міжнар. наук. форуму, м. Київ, 24-25 трав. 2016 р. Київ, 2016. С. 12–25.

Морська доктрина України на період до 2035 року : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. № 1307 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12 2018 № 1108). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.12.2020).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення: 01.12.2020).

Російська політика в Чорноморському регіоні: загрози й виклики для України : аналіт. доп. / О. Александров, А. Филипенко, Р. Власенко та ін.] ; за заг. ред. І. Веремія, М. Паламарчука. Київ : НІСД, 2020. 37 с.

Кабаненко І. В., Риженко А. О. Військово-Морські Сили України: час діяти. Чорноморська безпека : аналітичний часопис. Київ, 2020. № 2 (38). С. 33–38.

Бабін Б. В. Силові органи України та окупація Криму. Чорноморська безпека : аналітичний часопис. Київ, 2020. № 2 (38). С. 76–82.

Тарасов А. А. Основні погляди на концепцію розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Реформа та модель Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України : матеріали міжнар. опер.-стратег. семінару в межах міжнар. наук. форуму, м. Київ, 28 квіт. 2015 р. Київ, 2015. С. 7–19.

Клименко А. В. Російське озеро. Дев’ять аспектів сучасного Чорноморського контексту. Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України : матеріали міжнар. наук. форуму, м. Київ, 22-23 трав. 2019 р. Київ, 2019. С. 12–19.

Риженко А. О. Сфера діяльності Військово-Морських Сил Збройних Сил України щодо забезпечення морської безпеки України. Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України : матеріали міжнар. наук. форуму, м. Київ, 22-23 трав. 2019 р. Київ, 2019. С. 19–24.

Соколюк С. М. Захист морської діяльності у виключній (морській) економічній зоні україни та інших районах відкритого моря. Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України : матеріали міжнар. наук. форуму, м. Київ, 24-25 трав. 2016 р. Київ, 2016. С. 59–63.

Клименко А. В. Сценарії дій на морі на 2020 рік. Протидія гібридній війні на морі: уроки та висновки : матеріали круглого столу, м. Київ, 25 лют. 2020 р. Київ, 2020. С. 32–42.

Яким’як С. В. Проблемні питання протидії гібридному впливу противника на морі та шляхи їх вирішення. Наука і оборона. 2020. № 2. С. 31–36.

Воєнні аспекти протидії “гібридній агресії”: досвід України : монографія / колектив авторів ; за заг.ред. А. М. Сиротенка. Київ : НУОУ імені Івана Черняховського, 2020. 176 с.

Санніков С. Г., Раджапакса Й. К. Аналіз чинників, які впливають на ефективність застосування Військово-Морських Сил у інтересах забезпечення безпеки економічної діяльності держави. Труди університету : зб. наук. праць. Київ, 2013. № 5 (119). С. 53–60.

United Nations Convention on the Law of the Sea. URL: https://www.un.org/depts/los/ convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (дата звернення: 01.12.2020).

Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_205#Text (дата звернення: 01.12.2020).

Пасынков А. А. Минеральные и топливно-энергетические ресурсы Черного моря (перспективы развития). Моря России: наука, безопасность, ресурсы : тезисы докл. научн. конф., г. Севастополь, 3-7 октября 2017 г. Севастополь, 2017. С. 100–102.

Черноморнефтегаз в 2019 г. остановил падение добычи газа. URL: https://neftegaz.ru/ news/dobycha/501855-udalos-chernomorneftegaz-v-2019-g-ostanovil-padenie-dobychi-gaza (дата звернення: 01.12.2020).

Черноморский флот. URL: https://www.kchf.ru/ship/today/today_all.htm (дата звернення: 01.12.2020).

Військово-географічні умови застосування сил (військ) Військово-Морських Сил : навч. посіб. / колектив авторів ; під заг. ред. С. В. Яким’яка. Київ : НУОУ імені Івана Черняховського, 2019. 172 с.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України. URL: https://www.ukrmilitary.com/p/ukrainian-navy.html (дата звернення: 01.12.2020).

Озброєння та військова техніка Військово-Морських Сил Збройних Сил України : навч. вид. / колектив авторів ; за заг. ред. С. В. Яким’яка. Київ : НУОУ імені Івана Черняховського, 2020. 96 с.

Стратегія Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035. Відновити – Захистити – Перемогти. Одеса – Київ, 2018.

US Navy fields new Mark VI patrol boats. Navaltoday.com. URL: https://www.navaltoday.com/ 2019/05/23/us-navy-fields-new-mark-vi-patrol-boats/ (дата звернення: 01.12.2020).

Тимчасова доктрина застосування Військово-Морських Сил Збройних Сил України : затв. наказом Командування ВМС ЗС України від 08.04.2019 р. № 80. Одеса, 2019. 207 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-07

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ