Обґрунтування підходу щодо підготовки даних до первинного завантаження для проведення тестування інформаційних систем управління оборонними ресурсами

Автор(и)

  • С. Бондарчук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/99-105

Ключові слова:

Управління оборонними ресурсами; підготовка даних для тестування; перетворення даних; структурування даних; структуровані дані.

Анотація

Впровадження Єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами вимагає виважено підходити до проєктування не тільки інфраструктури, а й єдиної моделі даних, яка буде зберігатись у єдиному сховищі.

На етапі створення такої моделі її необхідно правильно протестувати, для цього необхідно правильно підготовити дані. Процес підготовки є досить тривалим, циклічним та складним і включає етапи перетворення, вилучення та структурування інформації.

Основна мета дослідження ‑ спростити процес підготовки первинних даних для завантаження в сховище з реляційними відносинами. Зробити цей процес повторюваним і максимально незалежним від людини. Використовуючи такий підхід, ми можемо мінімізувати або навіть уникнути використання дорогих програмних платформ і не залучати сторонніх фахівців. Така оптимізація дозволить більш ефективно та раціонально використовувати людські ресурси, стандартне програмне забезпечення, частково автоматизувати та, у разі необхідності, паралелізувати процес і мінімізувати помилки.

В статті було розглянуто підхід щодо автоматизації процесу підготовки та обробки даних до первинного завантаження в базу даних. В результаті запропоновано послідовність дій на основі використання загальновживаного інструментарію, проведено формалізацію процесу підготовки даних до первинного завантаження для проведення тестування інформаційних систем.

Наведений підхід було апробовано при впровадженні підсистем управління нерухомим військовим майном та забезпечення житлом військовослужбовців ІС управління адміністративно-господарськими процесами ЗС України. При цьому час на підготовку даних до первинного завантаження із залученням до трьох фахівців було скорочено з запланованого одного року до одного місяця.

Біографія автора

С. Бондарчук , Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

S. Bondarchuk

Посилання

Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/ article/view/201186 (дата звернення: 02.08.2020).

План дій щодо впровадження оборонної реформи. URL: https://www.mil.gov.ua/diyalnist/ reformi-ta-planuvannya-u-sferi-oboroni/22082016-04.html (дата звернення: 06.08.2020).

Концепція інформатизації Міністерства оборони України : затв. наказом Міністерства оборони України від 17.09.2014 р. № 650.

Пріоритетні напрямки реформи Міністерства оборони та Збройних Сил України на 2019–2020 роки. URL: https://www.mil.gov.ua/prioritetni-napryamki-reformi-ministerstva-oboroni-ta-zbrojnih-sil-ukraini-na-2019-2020-roki.html (дата звернення: 03.08.2020).

ERP-системы. URL: http://techasu.ru/techasu/ articles/160-articles2.html (дата звернення: 02.08.2020).

Основи інформаційних систем : навч. посіб. / за ред. проф. В. Ф. Ситника. Київ : КНЕУ, 2007. 252 с.

Комп’ютерний контент-аналіз: проблеми та перспективи вирішення. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць. Вип. 15. Харків : ХНУ, 2009. С. 335–340.

ІТ-платформа онтологічних інформаційно-аналітичних експертних систем. URL: http://ontology4.inhost.com.ua/ ?fname=TODOS& detail=ТОДОС (дата звернення: 02.08.2020).

Живицкая Е. Н., Едемская О. П. Системный анализ и проектирование информационных систем : учебно-метод. пособ. для студентов специальности І-40 01 02-02 Информ. системы и технологии в экономике. Минск : БГУИР, 2005. 59 с.

Этапы проектирования даннях. URL: http://www.mstu.edu.ru/study/materials/zelenkov/ch_5_1.html (дата звернення: 03.08.2020).

Проектирование баз даннях. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Проектирование_баз данных (дата звернення: 04.08.2020).

База даннях. URL: http://ru.wikipedia.org/ wiki/База_данных (дата звернення: 02.08.2020).

Office: довідка та інструкції. URL: http://office.microsoft.com/uk-ua/support/# (дата звернення: 04.08.2020).

Устранение неполадок и решение проблем в Microsoft Office XP. URL: http://support.microsoft.com/ph/2533/uk-ua (дата звернення: 02.08.2020).

Холлерит Г. Галерея портретов. URL: http://informat444.narod.ru/ museum/1_17_115.htm (дата звернення: 06.08.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-07

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ