Основні відмінності та особливості структурного та об’єктно-орієнтованого підходів щодо проєктування інформаційних систем військового призначення

Автор(и)

  • В. Беляченко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • С. Бобров Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • М. Утюшев Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • А. Мулявка Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/106-115

Ключові слова:

Інформаційна система; проєктування інформаційних систем; структурний аналіз; об`єктно-орієнтований аналіз; критерії вибору моделі проєктування.

Анотація

Досвід конфліктів за участю збройних сил провідних країн світу свідчить, що без автоматизації процесів управління матеріальними та нематеріальними ресурсами неможливо ефективно забезпечити операції військ (сил).

В статті розглянуто відмінності та особливості, переваги та недоліки двох методологій проєктування інформаційних систем. Застосування методології та заключний вибір методів та засобів проєктування інформаційних систем військового призначення залежить від вимог до системи, рівня іноваційності технологій і складності системи, обсягу та детальності опису об`єкту автоматизації, нормативних та проєктних обмежень, потреб в ітераційному покращенні, необхідності інтеграції із попередніми системами, рівня організаційної та технологічної зрілості організації-замовника, доступності та досвідченості виконавців.

Цінність статті в наданні:

архітекторам системи ‑ критеріїв для полегшення рішення задачі з вибору методології проєктування та інструментів реалізації інформаційної системи;

менеджерам проекту ‑ відомостей про ризики, пов`язані з методологіями;

керівникам функціональних груп розробників ‑ відомостей для підбору спеціалістів, здатних ефективно використати методи та інструменти проектування обрані архітектором системи;

замовникам ‑ кращого розуміння важливості чіткого формулювання вимог до системи і надання первинних даних для моделювання.

В цілому використання матеріалу статті надає можливість всім учасниками проекту оптимізувати ресурси та час на передпроєктну підготовку і покращити ймовірність успішної реалізації цілей проекту.

Біографії авторів

В. Беляченко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

V. Beliachenko

С. Бобров, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук, доцент

М. Утюшев, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

M. Utyushev

А. Мулявка, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

A. Muliavka

Посилання

John McCain, Carl Levin. Report on the Air Force’s Expeditionary Combat Support System (ECSS). U.S. Senate Committee on Homeland Security & Governmental Affairs. Permanent Subcommittee on Investigations. URL: https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations /media/permanent-subcommittee-on-investigations-releases-report-on-ecss-program (дата звернення: 05.06.2020).

8th Global Project Management Survey of Project Management Institute “Pulse of profession 2016”. URL: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/ public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2016.pdf (дата звернення: 05.06.2020).

Инюшкина О. Г., Кормышев В. М. Исследование систем управления при проектировании информационных систем : учеб. пособ. Екатеринбург : Форт-Диалог Исеть, 2013. 370 с.

Инюшкина О. Г. Проектирование информационных систем (на примере методов структурного системного анализа) : учеб. пособ. Екатеринбург : Форт-Диалог Исеть, 2014. 240 с.

Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник для студ. сред. проф. образования / 7-е изд., стер. Москва : Академия, 2012. 208 с.

Карпенко М. Ю. , Манакова Н. О., Гавриленко І. О. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : навч. посіб. Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017. 94 с.

Черемных C. B., Семенов И. О., Ручки B. C. Структурный анализ систем: IDEF-технологии. Москва : Финансы и статистика, 2003. 208 с.

Арлоу Д., Нейштадт А. UML2 и Унифицированный процесс. Практический объектно-ориентированный анализ и проектирование. Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2007. 624 с.

Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. Москва : И. Д. Вильямс, 2008. 720 с.

Asaf Shelly. Flaws of Object Oriented Modeling. Intel Software, Developer Zone, Blogs. URL: https://software.intel.com/en-us/blogs/2008/08/22/ flaws-of-object-oriented-modeling/ (дата звернення: 08.06.2020).

Вичугова А. А. Методы и средства концептуального проектирования информационных систем: сравнительный анализ структурного и объектно-ориентированного подходов. Прикладная информатика. Москва, 2014. № 1(49). С. 56–65.

Коцюба И. Ю., Чунаев А. В., Шиков А. Н. Основы проектирования информационных систем : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. 206 с.

Alshamrani1 A., Bahattab A. A Comparison Between Three SDLC Models Waterfall Model, Spiral Model, and Incremental/Iterative Model. IJCSI International Journal of Computer Science Issues. Vol. 12, Iss. 1, No 1. January 2015. P. 106–111. URL: https://www.ijcsi.org/papers/IJCSI-12-1-1-106-111.pdf (дата звернення: 08.06.2020).

Nabil Mohammed Ali Munassar, Govardhan A. A Comparison Between Five Models Of Software Engineering. International Journal of Computer Science Issues. Vol. 7, Iss. 5. September 2010. P. 94–100. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 258959806_A_Comparison _Between_Five_Models_Of_Software_Engineering (дата звернення: 09.06.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ