Аналіз застосування світових підходів для створення інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України

Автор(и)

  • O. Андрощук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/116-122

Ключові слова:

Інформаційна інфраструктура, ІТ-менеджмент; інформаційне забезпечення; управління вимогами.

Анотація

Перехід до нових стратегій реалізації державної інформаційної політики в Україні та використання інформації в цивільному та оборонному секторі, доводить, що на сьогоднішній день наша держава не може претендувати на конкурентоспроможність без ефективної інформаційної інфраструктури. Наявна інформаційна інфраструктура не повною мірою відповідає завданням, покладеним на МО України та ЗС України, має децентралізовану архітектуру, що призвело до виникнення великої кількості розрізнених інформаційних систем (ІС), для підтримки яких потрібно використовувати значні ресурси та утримувати великий штат чергового і обслуговуючого персоналу.

Як показав аналіз стану використання ІС, інформаційно-телекомунікаційного, технічного, інженерного обладнання та нормативно-правового забезпечення, існуючий стан обумовлено недосконалістю підходів щодо управління створенням інформаційної інфраструктури. Основними недоліками можна вважати:

- організаційна розпорошеність та функціональна розрізненість існуючих ІС;

- відсутність централізованого планування розвитку інформаційної інфраструктури та аудиту стану впровадження інформаційних технологій;

- відсутність єдиних методологічних, технічних та організаційних принципів і підходів щодо створення ІС та впровадження інформаційних технологій та інші.

У статті проведено аналіз світових підходів, що запропоновані рекомендаціями бібліотек найкращих практик управління ІТ-процесами на різних рівнях архітектури інформаційної інфраструктури. Визначено, що доцільним є застосування інтегрованого підходу на основі найкращих практик BISL, COBIT, ASL і ITIL, що дасть змогу підняти на якісно новий рівень процеси створення та управління інформаційною інфраструктурою МО України.

Біографія автора

O. Андрощук, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. психол. наук

Посилання

Про затвердження Концепції інформатизації Міністерства оборони України : наказ Міністерства оборони України від 17.09.2014 р. № 650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0650322-14#Text (дата звернення: 04.06.2020).

Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення (ISO/IEC 12207:2008, IDT). [Чинний від 2016-01-01].

Zachman John. Business Systems Planning and Business Information Control Study: A comparisment. IBM Systems Journal. Vol 21, No 3, 1982. P. 31–53.

Вернадов А. М. Программирование программного обеспечения экономических информационных систем. Москва : Финансы и статистика, 2002. 349 с.

Кратчен Филипп. Введение в Rational Unified Process. Москва : Вильямс, 2002. 240 с.

Обзор Microsoft Solutions Framework (MSF) URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ jj161047(v=vs.120).aspx (дата звернення: 04.06.2020).

Ауер К., Миллер Р. Экстремальное программирование. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 368 с.

Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем (ISO/IEC 15288:2008, IDT). [Чинний від 2016-01-01].

Обзор архитектуры Microsoft URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ ee872883.aspx (дата звернення: 06.06.2020).

Ван дер Полс Р., Донац Р., Ван Аутфорст Ф. BiSL. Сборник описаний процессов для управления бизнес-информацией. Москва : 2014. 191 c.

COBIT. An ISACA Framework. URL: http://www.isaca.org/cobit (дата звернення: 06.06.2020).

ASL BiSL Foundation. URL: http://www.aslbislfoundation.org/ru/bisl (дата звернення: 04.06.2020).

What is ITIL Best Practice. ITIL. AXELOS. URL: https://www.axelos.com/best-practice-solutions/ itil/what-is-itil (дата звернення: 04.06.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ