Аналіз процесів управління інформаційним забезпеченням інформаційних систем у сфері управління оборонними ресурсами

Автор(и)

  • Г. Литовченко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/123-127

Ключові слова:

Сфера оборони; управління оборонним ресурсами; інформаційна система; інформаційне забезпечення; функціональні процеси; функціональні сервіси.

Анотація

На цей час у ЗС України за кожним з напрямів управління оборонними ресурсами створені окремі компоненти інформаційної інфраструктури та інформаційних систем (ІС), але вони є різнорідними за часом створення, ступенем завершеності, використаними технологіями, обсягом охоплення процесів, обсягом розгортання та наповнення даними. У зв’язку з цим, вдосконалення системи управління оборонними ресурсами та стрімкий розвиток новітніх інформаційних технологій потребують нових підходів, як до побудови ІС управління оборонними ресурсами, так і до їх інформаційного забезпечення.

Під інформаційним забезпеченням розуміється такі представлення та організація інформації, які будуть відповідати потребам користувачів ІС та вимогам автоматизованої обробки даних. Тому аналіз процесів управління інформаційним забезпеченням ІС управління оборонними ресурсами є актуальною задачею.

Модель управління інформаційним забезпеченням визначає сім груп процесів:

- управління використанням;

- управління функціональними можливостями;

- зв’язувальні процеси операційного рівня;

- управлінські процеси;

- інформаційні стратегії;

- стратегії розвитку організації;

- зв’язувальні процеси стратегічного рівня.

Важливо управляти інформаційним забезпеченням таким чином, щоб воно повністю відповідало існуючим функціональним процесам управління оборонними ресурсами. Вибудовування цієї відповідності може бути успішним лише тоді, коли різні рівні управління інформаційним забезпеченням сходяться і взаємно пов’язуються.

Біографія автора

Г. Литовченко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

A. Litovchenko

Посилання

Романченко І. С., Богданович В. Ю., Дєнєжкін М. М. Теоретико-методологічні засади побудови системи управління ефективністю планування та виконання програм розвитку Збройних Сил України. Наука і оборона. 2015. № 3/4. С. 50–55.

Кірпічніков Ю. А., Утюшев М. К., Закалад М. А. Аналіз світового досвіду застосування інтеграційних технологій в автоматизованих системах управління. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2016. № 3 (58). С. 131–135.

Кірпічніков Ю. А., Андрощук О. В., Головченко О. В., Петрушен М. В. Визначення технологічних рішень щодо створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 1(65). C. 86–91.

Кірпічніков Ю. А., Андрощук О. В., Петрушен М. В., Васюхно С. І. Теоретичні підходи до побудови архітектури інформаційної системи управління оборонними ресурсами на основі сервісно-орієнтованої моделі. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2018. № 1 (62). C. 80–85.

Беляченко В. В., Педан Ф. П., Романченко О. А. Підходи до створення, підтримки і вдосконалення АСУ логістичного забезпечення ЗС України з урахуванням досвіду країн – членів НАТО. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оброни України імені Івана Черняховського. Київ, 2018. № 3 (64). С. 54–60.

Головін О. О. Єдиний інформаційний простір – основа ефективної реалізації принципів програмно-цільового планування розвитку озброєння та військової техніки. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2018. № 2 (31). С. 41–46.

Долженко А. И. Управление информационными системами : курс лекций. Ростов-на-Дону, 2007. 191 с.

Ван дер Полс Р., Донац Р., Ван Аутфорст Ф. BiSL. Сборник описаний процессов для управления бизнес-информацией. Москва : 2014. 191 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ