Класифікація тематичних груп військово-морських термінів

Автор(и)

  • С. Фролов Кафедра Військово-Морських Сил Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • І. Крилов Науково-дослідний центр Збройних Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/134-138

Ключові слова:

Військово-морська термінологія; класифікація тематичних груп; словник.

Анотація

В умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України та проведення спільних заходів оперативної підготовки Військово-Морських Сил Збройних Сил України з країнами-членами НАТО військово-морська термінологія потребує певного унормування та подальшого її впровадження в практичну діяльність сил (військ).

Метою статті є надання пропозицій з визначення тематичних груп військово-морських термінів з урахуванням стандартів НАТО для обґрунтування структури термінологічного словника.

Загальнонаукові методи які застосовувались ‑ аналіз та синтез. Вони забезпечили формулювання обов’язкових формальних атрибутів статті – формулювання проблеми, актуальність і мета статті, теоретичні положення, висновки та обґрунтування напрямків подальших досліджень.

За результатами дослідження визначена класифікація тематичних груп у складі:

  1. Загальні положення;
  2. Організація та підготовка сил (військ) Військово-Морських Сил;
  3. Застосування сил (військ) Військово-Морських Сил;
  4. Морське озброєння і військова техніка;
  5. Кораблеводіння, військово-морська географія, гідрографія, морська навігація, гідрометеорологія.

Перелік військово-морських термінів (дефініцій) за напрямом діяльності з урахуванням термінів країн-членів НАТО може бути використаний при  розробці Воєнного Стандарту.

Біографії авторів

С. Фролов, Кафедра Військово-Морських Сил Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. іст. наук

І. Крилов, Науково-дослідний центр Збройних Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”

I. Krylov

Посилання

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. № 1307. Дата оновлення: 28.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1307-2009-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.03.2021).

Доктрина. Військово-Морські Сили Збройних Сил України : затв. Головнокомандувачем ЗС України 19.01.2021 р.

Доктрина з навігаційно-гідрографічного забезпечення військ (сил) в об’єднаних операціях : затв. нач. ГШ ЗС України 29.12.2020 р.

Про затвердження Положення про корабельну службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України : наказ Міністра оборони України від 17.12.2003 р. № 415.

Словник військових термінів та скорочень (абревіатур). Київ : ВНУ ГШ ЗС України, 2020. 52 с.

Андріянова О. Я. Військово-морська термінологія української мови: етапи формування та семантика : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2011. 199 с.

Новітні тенденції функціонування української військової терміносистеми / Жалай В. Я., Линник Т. Г., Миронюк Т. М., Пархоменко А. Ф., Рубашова Л. М. // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи : часопис. Київ : Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, 2018. 43 с. URL: http://langcenter.kiev.ua/Chasopys_2018.html (дата звернення: 22.03.2021).

Дакі О. А. Українська морська терміносистема: предметно-семантична організація. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2015. Вип. 38. С. 126–130.

Дакі О. А., Тематичні групи в українській морській терміносистемі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологія. Острог, 2015. Вип. 54. С. 97–100.

Войціщук А. Етапи становлення української військової термінології. Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання : матеріали VIII Всеукр. студентської наук.-техн. конф., м. Тернопіль, 23-11 квіт. 2015 р. Тернопіль, 2015, Том 2. С. 129–130.

NATO Glossary of Terms and Definitions (AAP-6). North Atlantic Treaty Organization NATO Standardization Office (NSO), 2020.

Allied Joint Doctrine for Maritime Operations (AJP-3.1, Edition A Version 1). Brussels (Belgium): NATO Standardization office, 2016.

Военный энциклопедический словарь / гл. ред. Н. В. Огарков. Москва : Воениздат, 1983. 863 с.

Военно-морской словарь / гл.ред. В. Н. Чернавин. Москва : Воениздат, 1989. 511с.

Военно-морской энциклопедический словарь / под. ред. В. И. Куроедова. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Воениздат, 2003. 960 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-10

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ